Studenten willen af van bindend studieadvies

De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs wil af van het bindend karakter van het studieadvies dat studenten in hun eerste studiejaar krijgen.

Dat schrijft JOB in de Klachtenrapportage 2021. De rapportage brengt in beeld welke klachten JOB in 2021 van studenten ontving. Verreweg het grootste deel van de klachten heeft betrekking op de examinering. In 2021 zijn er verder veel corona-gerelateerde klachten ingediend. Ook het onderwerp ‘schoolkosten’ komt regelmatig terug in de klachtenrapportage.

Corona

In totaal zijn in 2021 1.200 klachten en vragen bij JOB binnengekomen. In vergelijking met de pre-corona periode is dat een afname met ongeveer 25 procent. Vermoedelijk zijn er minder klachten binnengekomen omdat er minder les is gegeven. Wel zorgt corona ook voor extra klachten. Zo hebben studenten geklaagd over de hoge schoolkosten, terwijl er minder en vooral online les gegeven is.

Studieadvies

Ook het onderwerp ‘bindend studieadvies’ is regelmatig door studenten aan de orde gesteld. Volgens JOB kijken scholen bij dit advies niet alleen naar studievoortgang, maar ook naar elementen als studiehouding en motivatie. Dit vergroot volgens JOB de kans op subjectieve oordelen. Uit de rapportage blijkt verder dat scholen regelmatig een negatief advies geven zonder waarschuwing. JOB is van mening dat het studieadvies studenten moet helpen in hun studievoortgang. Daartoe zou het bindende karakter van het studieadvies moeten vervallen. De studentenorganisatie heeft goede hoop dat minister Dijkgraaf binnenkort dit bindende karakter schrapt.

Rekenen

Uit de rapportage blijkt ook dat veel studenten zich zorgen maken over het rekenonderwijs. De kwaliteit van dit onderwijs is vaak onvoldoende en docenten zijn vaak niet bevoegd. Zeker nu de rekenexamens vanaf volgend studiejaar meetellen voor de diplomering maken studenten zich zorgen. JOB roept de scholen op een duidelijk rekenbeleid vast te stellen en het niveau van het onderwijs te verbeteren.

Lees hier de Klachtenrapportage 2021 van JOB

Lees ook: Minister houdt vast aan bindend studieadvies