Koerskaart over professionele ruimte van de docent

De  Koerskaart Professioneel Statuut is gelanceerd. De kaart is een praktisch instrument om de dialoog over de professionele ruimte van de docent richting te geven.

Op donderdag 14 november is in het Innovatiehuis in Den Bosch tijdens een themamiddag van de Beroepsvereniging Opleiders MBO (bvmbo) de Koerskaart Professioneel Statuut gelanceerd. De Koerskaart is een initiatief van het Lerarenparlement, dat na de stopzetting van de ondersteuning van OCW, zich blijft inspannen voor het beroep leraar. Er volgde een succesvolle subsidieaanvraag; bij het CAOP werd een plek gevonden om dit project onder te brengen. De bvmbo was een van de partijen die vervolgens aanhaakte.

Ruimte

De beroepsvereniging ziet de professionele ruimte van docenten als een van haar speerpunten. Al eerder organiseerde de bvmbo discussiemiddagen om samen met docenten in gesprek te gaan over hoe zij de ruimte, zoals die in het Professioneel Statuut is omschreven, in de praktijk ervaren. Bij deze discussies kwam onder meer naar voren dat de werkdruk als rem werkt op het nemen van initiatief. Verder worden veel zaken van bovenaf beslist.

Presentatie

Een groep van leraren uit het hele land, werkzaam in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, ging vervolgens aan de slag. De Koerskaart is een handig instrument om de dialoog te voeren over professionele ruimte. Het instrument kan van grote waarde zijn voor al je collega’s. Niet alleen om de professionele ruimte te borgen, maar ook om een bewustere professional in het onderwijs te worden.

De Koerskaart Professioneel Statuut kun je downloaden via deze link. De BVMBO is het komende jaar het contactadres voor vragen over de Koerskaart.