Geen ondersteuning meer voor lerarenparlement

Minister Slob stopt vanaf 1 januari de financiële ondersteuning van het lerarenparlement. De 24 gekozen leraren hebben volgens de minister te weinig mandaat.

Het lerarenparlement is eind vorig jaar van start gegaan. De belangrijkste opdracht was de uitwerking van bepalingen rond het lerarenregister zoals de herregistratiecriteria. Het parlement, formeel de ‘afvaardiging van de deelnemersvergadering’, bestaat uit 24 leraren, waarvan er zes afkomstig zijn uit het mbo.

Kritiek
Vanaf het begin is er de nodige kritiek geweest op het parlement. Zo zou de verkiezingsprocedure niet helder zijn geweest. Tot veel activiteiten heeft het parlement nog niet kunnen komen. Door het uitstel van het lerarenregister en de liquidatie van de Onderwijscoöperatie lijkt er geen toekomst te zijn voor het parlement.

Van onderop
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Slob dat het lerarenparlement nooit veel mandaat gehad. Het parlement speelt wat hem betreft dan ook geen rol bij het organiseren van de beroepsgroep leraren. Volgens een rapport van Rinnooy Kan moet die organisatie van onderop plaatsvinden. Slob heeft dan ook het lerarenparlement laten weten dat hij de financiële ondersteuning vanuit het ministerie per 1 januari 2019 stopzet.

Bekijk de website van het lerarenparlement

Lees ook: Registerparlement: uitslag verkiezing bekend