‘Kompas’ brengt 21ste-eeuwse vaardigheden in beeld

Er wordt veel gesproken over 21ste-eeuwse vaardigheden, maar welke zijn dat precies? En wat kun je er als school mee? Twaalf mbo-scholen werken samen om hier meer helderheid over te krijgen.

In het beroepsonderwijs van de 21e eeuw gaat het niet alleen om het leren van vakmanschap, maar ook om algemene vaardigheden als ondernemendheid, kritisch denken en mediawijsheid. Zonder dit soort ‘skills’ kan niemand meer volwaardig functioneren op de arbeidsmarkt van de toekomst. Om beter zicht te krijgen op de aard van deze vaardigheden hebben twaalf mbo-scholen sinds kort de krachten gebundeld. In het project KOMPAS21 proberen zij helder te krijgen welke vaardigheden werknemers precies nodig hebben en hoe je studenten die vaardigheden kan aanleren.

Ondernemendheid
Het is de bedoeling om de komende periode elke maand een vaardigheid centraal te stellen. In de maand februari is gekeken naar ‘ondernemendheid’. Op basis van input van docenten, studenten en leerbedrijven wordt onderzocht wat deze vaardigheid voor een student concreet betekent en hoe je deze vaardigheden in het onderwijs kan ontwikkelen. Het project wordt begeleid door het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo). Het eindproduct zal een soort kwalificatiedossier – of kompas – zijn voor 21ste-eeuwse vaardigheden.

Meedenken
In KOMPAS21 werken twaalf mbo-scholen samen. Het gaat om ROC Friese Poort, Albeda, Grafisch Lyceum Utrecht, Helicon, Koning Willem I College, MBO Amersfoort, Nova College, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, ROC van Twente en SintLucas. Elke maand kunnen docenten, studenten en werkgevers meedenken over een nieuwe vaardigheid.

Via de site van Kompas21 is meer informatie te vinden over KOMPAS21

Lees ook: Ondernemendheid als 21ste-eeuwse vaardigheid