KOMPAS21: instrument voor 21ste-eeuwse vaardigheden

Vandaag lanceren twaalf mbo-scholen, het bedrijfsleven en Ecbo een digitaal reflectie-instrument voor groei en ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden. De naam die de samenwerkende partijen gegeven hebben aan het instrument is KOMPAS21.

KOMPAS21 is een digitaal reflectie-instrument dat inzicht geeft in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van mbo-studenten. Het gaat hierbij om aspecten die de sociale en culturele betrokkenheid vergroten. Het instrument is gebaseerd op een selectie van tien vaardigheden: ondernemendheid, sociale & culturele vaardigheden, creativiteit, samenwerken, communiceren, leren leren, mediawijsheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en zelfregulatie. Met deze vaardigheden ben je in staat het hoofd te bieden aan de dynamiek van de huidige arbeidsmarkt en samenleving. KOMPAS21 is bedoeld voor mbo-studenten, onderwijsprofessionals en het werkveld. ‘KOMPAS21 helpt studenten inzicht te krijgen in hun 21e-eeuwse vaardigheden en laat net als een echt kompas zien waar je nu staat en waar je heen wil’, aldus projectleider Pieter Baay.

Een vaardigheid per maand

Het project ging begin 2018 van start. Maandelijks stond een vaardigheid centraal. Voor de uitwerking van de vaardigheden is gebruikgemaakt van literatuuronderzoek, peilingen en Group Design Rooms. In deze zogenoemde versnellingskamers bespraken studenten, docenten en leerbedrijven de betekenis en het gewenste niveau van de vaardigheden. Op basis van de input is onderzocht wat deze vaardigheden voor studenten concreet betekenen en hoe deze vaardigheden in het onderwijs kunnen worden ontwikkeld.

Unieke samenwerking

Het instrument is ontwikkeld door mbo-scholen uit heel Nederland: ROC Friese Poort (waar ook de lancering plaatsvindt), Albeda, Grafisch Lyceum Utrecht, Helicon, Koning Willem I College, MBO Amersfoort, Nova College, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, ROC van Twente en SintLucas.

Meer informatie over KOMPAS21? Vraag een demo aan of neem een kijkje op www.kompas21.nl.

Lees ook: Kompas21 brengt 21ste-eeuwse vaardigheden in beeld