Komt na het PO ook het ‘MBO in Actie’?

Na de succesvolle lerarenacties in het primair onderwijs beginnen nu ook docenten uit andere onderwijssectoren zich te roeren. Er is al een ‘MBO in Actie’ opgericht.

In het mbo richt het protest zich met name op de hoge werkdruk van docenten. Patrick Woudstra, docent Burgerschap aan het Graafschap College en medeoprichter van MBO in Actie, zegt in het Algemeen Dagblad: ‘Minister Van Bijsterveldt besloot in 2011 dat de leerlingen niet 850, maar 1.000 lesuren moeten krijgen. We krijgen als docenten meer taken en uren, maar hebben er geen collega’s bij gekregen.’ Volgens Woudstra wordt het geld in het mbo niet goed besteed: ‘Uit onderzoek blijkt dat 56 procent van het personeel leraar is, de rest dus niet. Meer geld is niet per se de oplossing, maar het geld moet wel naar het primaire proces gaan: onderwijs aan de studenten.’

Peiling
Inmiddels maakt ook de Algemene Onderwijsbond zich op voor actie. Via een ledenpeiling wil de grootste onderwijsvakbond te weten komen hoe groot de actiebereidheid onder de achterban is. Volgens AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen heeft de nieuwe coalitie te weinig oog voor de noden van het mbo. Op de site van de AOb zegt zei: ‘We moeten meer doen met minder mensen. Het onderwijs is kampioen burn-out omdat het onderwijspersoneel het nog probeert ook. De komende jaren wordt dat nog erger omdat deze coalitie er voor kiest het probleem alleen aan te pakken in het primair onderwijs. En dat nog op halfbakken wijze doet ook. We zijn benieuwd wat onze leden zeggen.’

Lees ook: Docenten bundelen hun wensen in MBO-manifest