Koning Willem I College en De Leijgraaf nu één onderwijsinstelling

Sinds een week zijn het Koning Willem I College en De Leijgraaf één onderwijsinstelling. De naam ‘Koning Willem I College’ prijkt nu in de hele regio aan de buitengevels. Bestuursvoorzitter Jos van Kessel laat op de website van de gefuseerde mbo-instelling weten ‘enorm trots te zijn dat we na de zomervakantie vanuit één organisatie onderwijs mogen bieden in onze regio’. De fusie tussen KW1 en De Leijgraaf zorgt ervoor dat een breed en divers aanbod van beroepsopleidingen in de hele regio Noordoost-Brabant in stand gehouden kan worden. Dichtbij het werkveld en dichtbij de studenten.

‘Als nieuw Koning Willem I College zoeken we actief de samenwerking op met het werkveld in onze regio’, vertelt Jos van Kessel. Hij vormt samen met Peer van Summeren en Dominique Majoor het College van Bestuur van het ‘nieuwe’ Koning Willem I College. ‘Dit doen we vanuit onze vier regionale communities: ’s-Hertogenbosch, Oss, Meierijstad en Land van Cuijk. Juist door de verbinding met werkgevers te maken, stemmen we ons opleidingsaanbod af op de behoefte van studenten en die van het werkveld waarvoor zij worden opgeleid. Zo dragen we bij aan ontwikkeling en behoud van talent in de regio.’

Kleinschalig onderwijs 
De organisatie neemt weliswaar toe in omvang, maar het onderwijs blijft kleinschalig en in de regio georganiseerd. ‘Zo houden we het contact met studenten persoonlijk en kunnen zij leren in een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn. Bij het Koning Willem I College leren studenten jaloersmakende skills en worden zij een koning in hun vak’, aldus Van Kessel.

De kleinschaligheid was voor Ingrid van Engelshoven, destijds minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, één van de doorslaggevende factoren om in 2021 een akkoord te geven op de fusie. ‘Ik hecht veel waarde aan de menselijke maat. Ik wil dan ook oproepen om te doen wat nodig is om de menselijke maat te verankeren in de nieuwe organisatie, zodat leerlingen en studenten zich thuis voelen op een school en deel uitmaken van een kleine groep. Op basis van de fusieaanvraag heb ik er alle vertrouwen in dat de nieuwe organisatie hierin zal slagen.’

Mbo-onderwijs
De kracht en het belang van goed mbo-onderwijs wordt steeds meer gezien in Nederland. De vaardigheden die mbo-studenten leren, zijn ontzettend belangrijk voor de maatschappij en voor onze regio. Dat is iets om trots op te zijn! Deze trots wil het nieuwe Koning Willem I College uitdragen, zodat de studenten het zelf ook voelen. Van Kessel: ‘We kunnen met z’n allen hele mooie plannen maken, over energietransitie bijvoorbeeld, maar als er geen mensen zijn opgeleid om deze plannen uit te voeren, komen we als maatschappij niet verder. Nog te vaak wordt het mbo gezien als alternatief als hbo niet lukt. Dat is ontzettend zonde, want mbo’ers zijn de motor van onze maatschappij. Wij willen een school zijn waar talent alle kans heeft om tot bloei te komen.’

Intensieve samenwerking
Sinds eind 2020 doen de twee Brabantse mbo-instellingen De Leijgraaf (Meierijstad, Oss, Land van Cuijk) en het Koning Willem I College (’s-Hertogenbosch) onderzoek naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke toekomst. Op 12 oktober 2021 kwam het akkoord van de toenmalige Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de voorgenomen fusie. Dat betekende dat het Koning Willem I College en De Leijgraaf per 1 januari 2022 bestuurlijk fuseerden. En vanaf het nieuwe studiejaar 2022-2023 zijn de organisaties samengevoegd tot één onderwijsinstelling. Door intensief samen te werken met partners zorgt het nieuwe Koning Willem I College voor ontwikkeling en behoud van talent in de regio Noordoost – Brabant.

Lees ook: Koning Willem I College en De Leijgraaf krijgen toestemming voor fusie