Koning Willem I College en Leijgraaf onderzoeken samengaan

Het Koning Willem I College (Den Bosch) en De Leijgraaf (Oss en omgeving) willen nauw gaan samenwerken. Op vrijdag 13 november tekenden beide scholen een intentieovereenkomst.

De afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van beide scholen verkennende gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking. Daarbij hebben medewerkers gekeken of er grote verschillen zijn in de manier waarop de onderwijsteams het onderwijs verzorgen.  De voorlopige uitkomst van dit ‘aan elkaar snuffelen’ is dat beide scholen positief staan tegenover meer samenwerking. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit uiteindelijk kan leiden tot iets als een fusie. Op vrijdag 13 november ondertekenden de bestuurders van beide scholen een intentieovereenkomst.

Onderzoek

Beide scholen kiezen voor een omzichtige aanpak. Het onderzoek, dat begeleid wordt door een externe procesbegeleider, moet over vier maanden leiden tot een eerste evaluatiemoment. In maart 2021 bepalen beide scholen of meer samenwerking tot voordelen kan leiden. Het grote doel van de samenwerking is goed beroepsonderwijs dat is afgestemd op de arbeidsmarkt in Noordoost Brabant.  ‘Door samen te werken maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en versterken we ze,’ zegt Jos van Kessel, voorzitter van  het Koning Willem I College. Voorlopig verandert er nog niets, zo benadrukt Peer van Summeren van De Leijgraaf: ‘Pas als de resultaten uit het onderzoek bekend zijn, weten we of er een samenwerking komt en wat dit verder gaat betekenen.’

Lees ook: ‘Fusiegolf in mbo is onvermijdelijk’