Ton Heerts: ‘Fusiegolf in mbo is onvermijdelijk’

Door dalende studentenaantallen is een fusiegolf in het mbo onvermijdelijk. Dat zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, in een interview met het Financieel Dagblad.

De komende tien jaar zal, zoals bekend, het aantal mbo-studenten in Nederland met zo’n 10% dalen. Met name buiten de Randstad krijgen mbo-scholen hier last van. In sommige krimpregio’s zal het aantal leerlingen met een kwart gaan dalen. Volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, is er maar één oplossing: meer samenwerking. Naar zijn mening zien veel bestuurders en toezichthouders de ernst van de situatie nog niet in: ‘We kunnen in dit land de krimp die op ons afkomt niet ontkennen.’

Fusie
Volgens Heerts is het openhouden van scholen met extra overheidsgeld, zoals wel gebeurt met dorpsscholen in het basisonderwijs, geen optie. Het mbo is volgens hem hiervoor te duur. De oplossing moet naar zijn mening gevonden worden in meer samenwerking en desnoods fusie. Volgens het Financieel Dagblad verwacht Heerts dat ongeveer vijftig van de huidige 66 mbo-scholen zullen overblijven.

Strenge eisen
Het pleidooi van Heerts is opmerkelijk, omdat de laatste jaren steeds strengere eisen zijn gaan gelden voor fusies tussen scholen. Om verdere schaalvergroting te voorkomen, en de gewenste ‘menselijke maat’ te behouden, is er sinds 2011 een fusietoets. In het mbo is deze toets extra streng, omdat er nog maar relatief weinig scholen zijn. Eventuele fusieaanvragen worden beoordeeld door de Commissie Macrodoelmatigheid MBO, het orgaan dat eerder deze week met het advies kwam om te stoppen met een aantal creatieve mbo-opleidingen.

Lees ook: Fusie tussen mbo-scholen bijna onmogelijk