Koningin Máxima bezoekt Nova College in Beverwijk

Hoe kunnen mbo-scholen de mentale gezondheid van hun studenten ondersteunen? Tijdens een werkbezoek liet koningin Máxima zich informeren over de aanpak van het Nova College.

In de coronatijd is het aantal jongeren dat kampt met mentale problemen sterk toegenomen. Volgens onderzoek zou inmiddels één op de zeven jongeren last hebben van depressieve gedachten. Daarnaast ervaart één op de drie ook een ongezonde prestatiedruk. De stichting MIND Us, met als erevoorzitter koningin Máxima, wil de mentale gezondheid van jongeren ondersteunen. Dat doet de stichting door de samenwerking tussen verschillende organisaties te bevorderen, goede initiatieven te ondersteunen en door in het algemeen aandacht voor de problematiek te vragen.

Pluspunt

Bij het Nova College staat het onderwerp ‘mentale gezondheid’ al veel langer op de agenda, zo bleek tijdens een rondetafelgesprek. Volgens Simon Weel, manager sport & events, is lekker in je vel zitten een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. Alle studenten van het Nova College nemen daarom in het eerste jaar deel aan een intensief bewegingsprogramma. Daarnaast heeft iedere student een eigen mentor. Voor studenten die een extra steuntje in de rug nodig hebben, kent het Nova College het Pluspunt. Daar werken allerlei experts, zoals maatschappelijk werkers en psychologen. Iedere grote vestiging van het Nova College heeft zo’n laagdrempelig Pluspunt. ‘Extra begeleiding en coaching kost veel energie, maar is uiteindelijk wel een succesfactor’, zegt coördinator Esther van de Wint.

Korte lijnen

Een andere succesfactor is de nauwe samenwerking die het Nova College heeft met instanties als de GGD en de gemeente. Wethouder Brigitte van den Berg legt uit dat jongeren in Beverwijk ook al voor de coronapandemie veel aandacht kregen. Het gaat dan onder andere om het voorkomen van schooluitval. ‘We hebben de jongeren in beeld’, zegt Van den Berg. ‘Dat de instellingen elkaar goed kennen, is bij de pandemie van grote waarde gebleken.’

Taak school

‘Is het een taak van school om jongeren sterker te maken?’, zo vraagt Máxima aan de deelnemers van het gesprek. Alle aanwezigen beantwoorden de vraag ronduit bevestigend. Bij het Nova College heeft daarom iedere student, en dus niet alleen de ‘kwetsbare’, een mentor. Het is namelijk vaak niet direct duidelijk welke student extra steun nodig heeft. Ook jongeren die in de opleiding goed presteren, kunnen mentale problemen hebben. ‘Wat heb je als school nodig om studenten weerbaar te maken?’, is de vervolgvraag van de koningin. De inzet van professionals is cruciaal, zo luidt het antwoord. Volgens minister Dennis Wiersma, ook deelnemer aan het rondetafelgesprek, kost het organiseren van samenwerking veel tijd en energie. Scholen kunnen hierbij gebruikmaken van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Duurzaam

Structurele aandacht voor het mentaal welbevinden van jongeren is belangrijk. Het gevaar bestaat dat de aandacht voor het onderwerp na de pandemie op veel scholen weer wegebt. MIND Us wil vooral bevorderen dat scholen duurzaam inzetten op geestelijke gezondheid. Een belangrijke rol daarbij speelt het netwerk Gezonde School. Het netwerk heeft tools ontwikkeld waarmee scholen aan de slag kunnen met thema’s als voeding, bewegen en mediawijsheid. Iris Kummeling, programmamanager Gezonde School: ‘We merken dat scholen hier in toenemende mate behoefte aan hebben. Dat hoor ik van veel onderwijsprofessionals en we zien het ook terug in de cijfers. Inmiddels maakt een derde van de scholen gebruik van onze ondersteuning. Belangrijk blijft dat er structureel aandacht is voor dit belangrijke thema. Daarom ben ik heel blij met de belangstelling van onze koningin.’

Bekijk hier meer informatie over stichting MIND Us. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, is bestuurslid van MIND Us. Tekin leidde het rondetafelgesprek bij het Nova College. 

Lees ook: Preventieve aanpak van mentale problemen bij mbo-studenten