Kwaliteitszorg: mbo loopt voorop

De kwaliteitszorg in het Nederlandse onderwijs is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het mbo loopt hierin voorop, aldus de Onderwijsinspectie.

De verbetering van de kwaliteitszorg doet zich het sterkst voor in het mbo. In 2014 hebben twee keer zoveel scholen en opleidingen hun kwaliteitszorg op orde als voorheen. De besturen van de mbo-scholen hechten steeds meer belang aan kwaliteitszorg. Mede onder impuls van het Kwaliteitsnetwerk mbo voeren scholen in- en externe audits uit. Monique Vogelzang, Inspecteur-generaal van het Onderwijs, stelde het in een gesprek met de Tweede Kamer onomwonden: ‘Het mbo loopt voorop, andere sectoren kunnen hiervan leren.’

Staat van het onderwijs
Het gesprek tussen de Inspectie van het Onderwijs en enkele Tweede-Kamerleden vond plaats naar aanleiding van het recente rapport van de Onderwijsinspectie ‘De staat van het onderwijs‘. Zie ook ons eerdere bericht hierover.