‘Lager lesgeld tekortopleidingen niet de oplossing’

Volgens Robbert Dijkgraaf is een lager lesgeld voor tekortopleidingen niet een goede methode om de studiekeuze van jongeren te sturen. De minister gelooft meer in voorlichting.

Vanuit werkgeverskring klinkt regelmatig een pleidooi voor meer sturing op de studiekeuze van jongeren. De commissie-Asscher, die binnenkort met een advies komt, zou daarbij voorstander zijn van een lager lesgeld voor tekortstudies als techniek en zorg. Minister Dijkgraaf is hier echter geen voorstander van: ‘Financiële prikkels als een lager lesgeld blijken niet te werken.’

Breder opleiden

De minister verwacht meer van het breder opleiden van jongeren. Bij een brede opleiding kan de student in de loop van de studie een richting kiezen die de beste kansen op werk biedt. Eventueel kan de opleiding ook later bij de werkgever plaatsvinden. Minister Dijkgraaf wil met mbo-scholen in gesprek over het aanbieden van brede opleidingen.

Voorlichting

Ook het verzorgen van meer voorlichting over kansrijke beroepen kan jongeren stimuleren opleidingen met een goede baankans te kiezen. Als concrete doelstelling heeft Dijkgraaf geformuleerd: ‘Meer studenten maken een weloverwogen keuze voor een opleiding richting een kansrijk beroep’. Om dit mogelijk te maken investeert het kabinet structureel 33 miljoen euro extra in de verbetering van de loopbaanoriëntatie. Scholen krijgen zo meer ruimte voor een zorgvuldige intake en begeleiding tijdens de studie.

KiesMBO

Daarnaast heeft Dijkgraaf aan SBB gevraagd om de portal KiesMBO uit te breiden met informatie over beroepen met een goed arbeidsmarktperspectief. Het is de bedoeling dat kansrijke beroepen meer in de spotlight komen te staan. Speciale aandacht moet uitgaan naar opleidingen die nodig zijn voor actuele transitieopgaven, zoals klimaat en energie.

Foto: Claudia Otten