Leerbedrijven tevreden over mbo-afgestudeerden

De tevredenheid van werkgevers over recent afgestudeerde mbo’ers blijft hoog. Wel is er ten aanzien van de taal- en rekenvaardigheden van studenten sprake van een dalende trend. Dat blijkt uit de derde tevredenheidsmeting over het oordeel van werkgevers over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt.

Sinds 2016 voert SBB om de twee jaar een onderzoek uit naar de tevredenheid van werkgevers over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. Net als in eerdere metingen blijken werkgevers op dit moment het meest tevreden te zijn over de sociale competenties van de recent afgestudeerden. Ten aanzien van de aspecten ‘Omgang met collega’s en leidinggevenden’ en ‘vermogen zich in het vak te ontwikkelen’ beoordeelt zo’n 88% van de ondervraagden de recent afgestudeerde mbo’er als goed of zeer goed. Deze percentages zijn vergelijkbaar met de metingen uit 2016 en 2018.

Rekenen

Minder stabiel is de beoordeling van de taal- en rekenvaardigheden. Het percentage van de respondenten dat de taal- en rekenvaardigheden van de nieuwe medewerkers als goed tot zeer goed beoordeelt is sinds 2018 gedaald van 65% naar 58%. De voortdurende verwarring over het rekenonderwijs op het mbo is hier wellicht de oorzaak van. Ook op de aspecten ‘vakkennis’ en ‘beroepsvaardigheden’ is sprake van een daling. Zo werd de vakkennis van mbo’ers in 2018 nog door 77% als goed tot zeer goed beoordeeld, en is dit percentage nu gedaald tot 71%.

Leerbedrijven

Het onderzoek is in opdracht van SBB uitsluitend uitgevoerd onder de bedrijven die door SBB erkend zijn als leerbedrijf. In een eerder onderzoek werden ook niet-leerbedrijven uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek. Omdat dit niet tot significante verschillen leidde, zijn bij dit onderzoek weer alleen erkende leerbedrijven benaderd. In totaal zijn zo’n 40.000 werkgevers benaderd, terwijl de resultaten zijn gebaseerd op zo’n 2.300 respondenten. Hannie Vlug, directievoorzitter van SBB, is verheugd over de uitkomsten van het onderzoek. Haar conclusie: ‘Mbo-vakmensen komen goed beslagen ten ijs.’

Lees ook: Werkgevers tevreden over mbo-gediplomeerden