Leerwerkplek onbetaalbaar?

Volgens Bouwend Nederland zijn leerwerkplekken voor bouwbedrijven onbetaalbaar geworden. Nieuwe cao-afspraken moeten leerlingen minder duur maken.

Het traditionele systeem van duaal onderwijs, waarbij studenten leren en werken combineren, wordt onbetaalbaar. Daarvoor waarschuwt Bouwend Nederland, de brancheorganisatie van bouwbedrijven in Nederland. Het aantal leerwerkplekken in de bouw is de afgelopen vijf jaar teruggelopen van ruim 11.000 tot minder dan 5.000 plekken per jaar. Volgens Bouwend Nederland komt dit onder andere door teruglopende subsidies voor leerwerkplekken. Maar ook knellende cao-afspraken spelen een rol. Leerlingen verdienen volgens deze cao minimaal 180% van het minimumloon. Werkgevers willen dit percentage verlagen tot 140% van het minimumloon, maar werknemers noemen dit een ‘dumpniveau’.

Geen verplichting
Op dit moment bestaat er geen wettelijke verplichting om bbl’ers een vergoeding te betalen. In 14 cao’s zijn afspraken gemaakt over het loon van leerlingen, zo schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Doorgaans wordt maximaal het minimumjeugdloon betaald. Volgens de minister gaat het hier om afspraken tussen werkgevers en werknemers.

Onderwijs
Volgens de werkgevers zullen in de toekomst mbo-scholen een groter deel van de opleiding voor hun rekening moeten gaan nemen. Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, ziet hier wel mogelijkheden voor. Hij denkt hierbij aan het experiment van de gecombineerde leerweg bol/bbl. Het is de bedoeling dat scholen vanaf komend schooljaar al kunnen experimenteren met deze gecombineerde leerweg. In het experimenteerbesluit is opgenomen dat leerlingen in hun bbl-fase ‘marktconform’ beloond worden.