Lerarenregister: aandacht voor eigen karakter mbo

De beroepsvereniging van mbo-opleiders (bvmbo) wil dat bij de inrichting van het lerarenregister voldoende rekening wordt gehouden met het eigen karakter van het mbo. De vereniging pleit daarom voor een eigen adviescommissie.

Begin mei werd het Besluit Lerarenregister opengesteld voor internetconsultatie. Volgens dit besluit gaan leraren zelf bepalen aan welke eisen zij moeten voldoen om in het register opgenomen te worden. Het is de bedoeling dat adviescommissies van leraren hierover de minister gaan adviseren. In een reactie pleit de bvmbo ervoor om deze adviescommissies per sector in te richten. Alleen op die manier kan het specifieke karakter van het mbo tot zijn recht komen. Ook in veel andere reacties op het besluit wordt gepleit voor aandacht voor het eigen karakter van de onderwijssectoren, in het bijzonder het mbo.

Zelfbeschikking
Om de belangen van het mbo zo goed mogelijk te behartigen heeft de bvmbo inmiddels een speciale commissie voor het lerarenregister ingesteld. De commissie, die bestaat uit mbo-docenten uit het hele land, wil er in ieder geval voor zorgen dat het eigen karakter van het mbo voldoende tot uitdrukking komt. Commissielid Rob van Seters (docent aan het Wellantcollege en ambassadeur voor de bvmbo): ‘Het is belangrijk dat de opleiders in het mbo zo veel mogelijk zelf over hun beroepsstandaard en hun herregistratiecriteria gaan. Noem het ons zelfbeschikkingsrecht. Wij willen zelf eigenaar zijn van de kwaliteit van ons beroep.’

Professionele standaard
De commissie wil in de toekomst binnen de beroepsgroep (opleiders in het mbo) het gesprek bevorderen over de professionele standaard die voor het mbo moet gelden. Rob: ‘Veel zaken rond het register zijn nog onduidelijk. Maar één ding is glashelder: opleider zijn in het mbo is in veel opzichten anders dan in het primair en voortgezet onderwijs. Wij vrezen dat de specifieke kenmerken van het mbo verloren gaan als alle leraren over één kam worden geschoren. In dat laatste geval wordt het moeilijk om de beoogde kwaliteitsborging door de beroepsgroep te realiseren.’

Lees ook: Collega’s gaan elkaar controleren