Dossier lerarenregister: het slotakkoord nadert

De onzalige geschiedenis van het lerarenregister nadert zijn slotakkoord. De Tweede Kamer wil in meerderheid het register definitief uit de wet halen.

Het initiatief van Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) om het register uit de wet te schrappen kan op steun rekenen van een groot deel van de Tweede Kamer. Ook D66, dat zich lange tijd gebonden wist aan het in 2017 gesloten coalitieakkoord, trekt nu zijn steun voor het register in. Daarmee lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer het lerarenregister definitief de nek om te draaien.

Slob

Minister Slob doet nog een dappere poging om het lerarenregister in de lucht te houden. Volgens hem verkeert het register nu in een comateuze toestand en kunnen leraren het op ieder gewenst moment tot leven wekken. Dat de in 2016 aangenomen wet op dit moment niet tot uitvoering komt is  niet uitzonderlijk: het komt regelmatig voor dat wetten gefaseerd tot implementatie komen. Slob noemt zelfs corona als excuus voor het niet uit de verf komen van het register: leraren hebben op dit moment wel iets anders aan het hoofd.

Stoppen

Het betoog van Slob overtuigt de Kamer – met uitzondering van de fracties van VVD en CDA – niet. Kees van der Staaij (SGP) noemt het problematisch dat een vastgestelde wet niet tot uitvoering komt. Dit ondergraaft de positie van het parlement als medewetgever. Volgens hem ontbreekt het onder leraren aan draagvlak voor het register en is er maar één uitweg: ‘stoppen’.

Statuut

Een amendement van GroenLinks en PvdA om de bepalingen over een professioneel statuut wel te behouden, kan op steun rekenen van de initiatiefnemers. Daarmee voldoet de Kamer aan de wens van de gezamenlijke lerarenorganisaties, waaronder de bvmbo. Stemming over de wet vindt komende dinsdag, 22 juni, plaats.

Lees ook ons dossier over het lerarenregister