Lerarenregister: docenten willen professioneel statuut behouden

Een deel van de Tweede Kamer wil het lerarenregister uit de wet schrappen. Organisaties van docenten pleiten er echter voor om de bepalingen over het professioneel statuut wel in de wet te houden.

Het lerarenregister: je hoort er de laatste tijd weinig meer over. De wet die in 2017 werd aangenomen is al snel een dode letter geworden. Het vorige kabinet wilde alleen verder gaan met het register als hier draagvlak voor was onder docenten. Omdat dat draagvlak er niet is, staat het register al enige tijd in de ijskast.

Wetsvoorstel

Aan deze vreemde situatie wil een deel van de Tweede Kamer een einde maken. In 2019 dienden SP en SGP samen een wetsvoorstel in om het lerarenregister uit de wet te halen. De behandeling van het voorstel gaat zeer traag, maar het ziet er naar uit dat het onderwerp de komende weken op de agenda komt. Voorafgaand aan dit debat pleiten nu diverse docentenorganisaties, waaronder de AOb, CNV Onderwijs en de bvmbo, ervoor om de bepalingen over het professioneel statuut wel in de wet te behouden.

Pijler

In een brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs schrijven de organisaties dat het professioneel statuut een belangrijke pijler is van het beroep leraar. Iedere school of instelling zou daarom zo’n statuut moeten hebben. Het statuut staat los van het lerarenregister, zo schrijven de organisaties. Handhaven van de wettelijke grondslag van het professioneel statuut is volgens de briefschrijvers essentieel voor kwalitatief goed onderwijs en voor een aantrekkelijk beroep. Concreet pleiten zij ervoor om een amendement van de Kamerleden Haptamu de Hoop (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) te steunen.

Lees hier de brief over behoud van het professioneel statuut

Lees ook: Veel steun voor het plan om lerarenregister uit de wet te halen