Veel steun voor plan om lerarenregister uit wet te halen

Het initiatiefvoorstel van de Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om alle bepalingen over het lerarenregister uit de wet te halen, krijgt veel steun. Volgens de initiatiefnemers is de wet die het lerarenregister verplicht stelt een blok aan het been.

De treurige geschiedenis van het lerarenregister gaat verder. De wet is aangenomen, maar voorlopig door het nieuwe kabinet in de ijskast gezet. Pas als de beroepsgroep leraren zich goed georganiseerd heeft, kan het register daadwerkelijk worden ingevoerd. Voor de Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) is dit een zeer onwenselijke situatie. Een wet moet worden uitgevoerd, en als dit niet wenselijk is moet de wet worden ingetrokken. ‘De wetgever kan zich niet veroorloven langdurig schimmigheid te laten bestaan over wetten die in werking zijn getreden’, schrijven de initiatiefnemers. ‘Docenten hebben recht op duidelijkheid.’

Steun

Het initiatiefvoorstel dat de Kamerleden hebben opgesteld, kan op veel sympathie rekenen. Bij de internetconsultatie kreeg het plan veel steun en ook in de Tweede Kamer lijkt een meerderheid de wet te willen steunen. Dat blijkt uit het verslag van de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel. Volgens de meeste fracties is het schrappen van de bepalingen over het lerarenregister een goede zaak. Minister Slob heeft gekozen voor een koerswijziging ten aanzien van het register, en dan moet de wet ook worden aangepast.

Blok aan het been

De initiatiefnemers steunen het standpunt van Alexander Rinnooy Kan dat leraren zelf moeten bepalen hoe zij hun bekwaamheidsonderhoud regelen. De Wet beroep leraar, met de bepalingen over het lerarenregister, zien zij als een blok aan het been. Pas als het lerarenregister uit de wet is, kan de beroepsgroep frank en vrij nadenken over alternatieve vormen van bekwaamheidsonderhoud.

Bekwaamheidsdossiers

Volgens de initiatiefnemers staat het belang van bekwaamheidsonderhoud niet ter discussie. Zij onderstrepen dan ook dat scholen moeten vasthouden aan de al veel langer bestaande plicht om te werken met bekwaamheidsdossiers. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de Inspectie van het Onderwijs standaard in haar toezicht te laten kijken naar de manier waarop scholen omgaan met de bekwaamheidsdossiers. Nu kijkt de inspectie alleen naar bekwaamheidsdossiers als de school niet voldoet aan de eisen voor kwaliteit van het onderwijs.

In november behandelt de Tweede Kamer het initiatiefvoorstel. De verwachting is dat de wet een meerderheid haalt.

Lees ook: SGP en SP willen lerarenregister uit wet schrappen