Lerarenregister verdwijnt achter horizon

Deze kabinetsperiode maakt het kabinet geen werk meer van het lerarenregister. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers van Onderwijs: ‘We zetten het verplichte register in de ijskast.’

Deze mededeling is zo ongeveer de genadeklap voor het al lange tijd omstreden lerarenregister. In de brief aan de Tweede Kamer schrijven de onderwijsministers ervoor te kiezen ‘deze kabinetsperiode geen werk meer te maken van een verplicht register en de (her)registratie niet te zullen activeren’. De belangrijkste reden hiervoor is dat er onder de beroepsgroep nog geen draagvlak is voor een register. Volgens de ministers moet eerst alle energie gaan naar het organiseren van de beroepsgroep.

Van onderop
De ministers nemen zo het advies van Alexander Rinnooy Kan volledig over. De D66-senator adviseerde vorig jaar om voorlopig prioriteit te geven aan het organiseren van de beroepsgroep. Pas als dat gebeurd is, kan er van onderop gewerkt worden aan een register.

BVMBO
In de brief wijzen de ministers expliciet op de goede rol die de vereniging van mbo-docenten speelt: ‘Een mooi initiatief komt van de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO). De BVMBO gaat aan de slag met de uitvoering van het advies van Rinnooy Kan voor de mbo-sector, en werkt daarbij constructief samen met de bestuurders, de MBO Raad, en vakbonden.’

Lees hier de brief van de ministers van Onderwijs aan de Tweede Kamer over de versterking van de leraar

Lees ook: Initiatiefwet om lerarenregister af te schaffen