Initiatiefwet om lerarenregister af te schaffen

De SGP wil het lerarenregister, dat al enige tijd on hold staat, volledig afschaffen. ‘Kwaliteit van leraren moet van onderop georganiseerd worden.’

De lijdensweg van het lerarenregister sleept zich voort. Volgens de begin 2017 aangenomen wet zouden leraren zich dit jaar moeten inschrijven in het register. Na toenemende protesten besloot minister Slob eerder dit jaar tot uitstel. Tegelijkertijd vroeg hij aan D66-senator Rinnooy Kan te onderzoeken hoe leraren zich het beste kunnen organiseren. In zijn vorige week gepresenteerde advies staat dat een register pas in beeld komt als leraren hun zelforganisatie goed op orde hebben.

Raar
Terwijl het lerarenregister on hold staat houdt het ministerie vast aan de verplichting voor scholen om aan DUO de basisgegevens over hun leraren aan te leveren. Roelof Bisschop (SGP) heeft hier al diverse malen bezwaar tegengemaakt. Volgens hem is het raar om scholen te vragen gegevens te leveren voor een onbestemd register. Om dit pleidooi kracht bij te zetten komt de SGP nu, samen met de SP, met een initiatiefwet om de wettelijke bepalingen over het lerarenregister in te trekken. In Trouw zegt Bisschop: ‘Kwaliteit van leraren moet van onderop georganiseerd worden. Laten we dus zonder ballast van het huidige lerarenregister die nieuwe koers mogelijk maken.’

Ambivalent
Of de initiatiefwet een kans maakt, is de vraag. In het regeerakkoord is vastgelegd dat er een lerarenregister komt zodra er draagvlak onder leraren is. Een wat ambivalente formulering, die zeker ruimte voor interpretatie biedt.

Inmiddels is een internetconsultatie gestart voor het wetsvoorstel.

Lees ook: Rinnooy Kan: lerarenregister voorlopig niet aan de orde