Onderwijsraad pleit voor eenvoudig lerarenregister

Het lerarenregister zoals dat momenteel vorm krijgt, sluit niet aan bij het oorspronkelijke doel. Niet bekwaamheidsonderhoud, maar administratieve handelingen staan centraal. Aldus een kritisch advies van de Onderwijsraad.

In het advies reageert de Onderwijsraad op het recente Besluit Lerarenregister, waarin is uitgewerkt op welke manier leraren moeten aantonen dat zij voldoen aan de criteria om in het lerarenregister ingeschreven te staan. Het gaat dan onder andere om het formuleren van eisen voor vakbekwaamheid en herregistratie.

Negatieve sfeer
In het rapport geeft de Onderwijsraad in de eerste plaats aan niet tegen het register te zijn. Het is volgens de Raad goed dat leraren tijdens hun carrière blijven werken aan hun vakbekwaamheid. Maar over de manier waarop het register nu vorm krijgt, is de Raad juist zeer kritisch. Volgens het rapport is er te veel aandacht voor administratieve handelingen rond bijvoorbeeld de validering van cursussen. De Raad spreekt over een technisch-bureaucratische exercitie, die ver afstaat van de leraren in de klas. Ook waarschuwt de raad voor de ‘negatieve sfeer’ die rond het register hangt, waardoor ‘het register in onvruchtbare aarde landt’.

Eenvoudig
De Raad pleit voor een minder bewerkelijk, eenvoudig register. Het zou goed zijn als leraren zelf een portfolio aanleggen waarin zij bijhouden hoe zij aan hun bekwaamheidsonderhoud werken. Op decentraal niveau zou moeten worden beoordeeld of leraren aan hun herregistratie-eisen voldoen. Pas bij problemen zou opgeschaald moeten worden naar een landelijk niveau. De onderwijsraad pleit er ook voor om werkgevers een rol te geven bij de uitwerking van het register. Het register zou moeten worden ingebed in de reguliere hrm-cyclus van scholen.

Harde voorwaarde
Het gisteren gepresenteerde regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ bevat ook een passage over het lerarenregister. Om het lerarenregister tot een succes te maken moet het volgens de nieuwe coalitie echt van, voor en door de docent zijn. Dit zal voor het kabinet ‘een harde voorwaarde zijn in de verdere uitwerking’.

Lees ook Hoe de leraar verplicht werd zich bij te scholen (De Correspondent)

Lees ook: Kritiek op lerarenregister zwelt aan

Geplaatst op 11 oktober 2017 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief

 

19 november: Dag van het mbo

Alvast in de stemming komen? Bekijk dan de terugblik!