Lerarenregister: docenten zijn nu aan zet

Met de aanstaande ontmanteling van de Onderwijscoöperatie zijn docenten zelf aan zet bij de ontwikkeling van het lerarenregister. In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Slob deze nieuwe koers.

In de nieuwe koers van minister Slob staat het doel van de Wet beroep leraar centraal. Dit doel is volgens Slob enerzijds zeggenschap voor de leraar en anderzijds professionalisering van het vak via beroepsontwikkeling en bekwaamheidsonderhoud. Het centraal stellen van dit doel van de wet, maakt het belang van het middel ‘lerarenregister’ minder belangrijk.

Nieuwe organisatie
Hoewel Slob de teloorgang van de Onderwijscoöperatie betreurt, ziet hij ook kansen. Hij hoopt dat nu de tijd rijp is voor de totstandkoming van een echt onafhankelijke, stevige beroepsgroeporganisatie. Volgens Slob gaat er nog geen definitieve streep door het register. Hij hoopt dat leraren zelf met een nieuw plan van aanpak komen.

Doelmatige besteding
De ontmanteling van de Onderwijscoöperatie krijgt nog een staartje. De AuditDienst Rijk gaat onderzoeken of er de afgelopen jaren wel sprake is geweest van een doelmatige besteding van middelen. Het is onvermijdelijk dat de onderzoekers ook bij het ministerie van Onderwijs zelf uitkomen. De laatste jaren hebben Onderwijscoöperatie en het ministerie nauw samengewerkt bij de ontwikkeling van het register. Vanuit het ministerie werd in 2016 zelfs een aparte programmadirecteur aangesteld om van het register een succes te maken.

Lees de brief van minister Slob over de stand van zaken van het lerarenregister

Lees ook: Toekomst lerarenregister aan zijden draadje