Lichte stijging aantal voortijdig schoolverlaters

Het aantal voortijdig schoolverlaters is in het studiejaar 2020-2021 licht gestegen. In vergelijking met de pre-corona tijd is er echter nog steeds sprake van een daling.

In het vorige studiejaar (2020-2021) telde het mbo ruim 20.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters. In vergelijking met het jaar daarvoor is dat een stijging met zo’n 1.500 studenten. Als we echter naar de periode voor de coronacrisis kijken is er nog steeds sprake van een duidelijke daling: in studiejaar 2018-2019 telde het mbo zo’n 21.500 voortijdig schoolverlaters.

Niveaus

De stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters doet zich voor op alle mbo-niveaus. Op niveau 4 steeg het percentage van 2,92 procent naar 3,29 procent. In het jaar 2018-2019 lag dit percentage hoger: 3,52 procent. In absolute aantallen ging het in het afgelopen studiejaar om ruim 8.000 studenten op niveau 4. Torenhoog zijn de uitvalpercentages nog steeds op de entreeopleiding. Het afgelopen studiejaar lag dit op 21,58 procent. In absolute cijfers: bijna 2.500 studenten.

Corona

Als verklaring voor de stijging wijst minister Dijkgraaf onder andere op corona. Zo zijn scholen in het eerste coronajaar terughoudend geweest met het uitschrijven van studenten. Een deel van deze studenten is uiteindelijk een jaar later toch uitgevallen. Ook wijst de minister op de toename van mentale problemen bij jongeren. Ten slotte is het ook mogelijk dat het fenomeen groenpluk door de krappe arbeidsmarkt weer de kop opsteekt: werkgevers kapen jongeren nog voor het diploma van school weg.

Ontevreden

In vergelijking met de pre-corona periode is er dus nog steeds sprake van een daling van het aantal schoolverlaters. Toch is minister Dijkgraaf ontevreden over de cijfers. Hij wil in 2024 uitkomen op maximaal zo’n 17.000 schoolverlaters op het mbo. Het ministerie gaat daarom de komende maanden met iedere regio het gesprek aan over de aanpak van de schooluitval. Op basis daarvan wil minister Dijkgraaf nog deze zomer met een betere aanpak komen.

Lees de brief van minister Dijkgraaf over schooluitval

Lees ook: Aantal voortijdig schoolverlaters daalt fors