‘Maatwerk is beter dan standaard extra jaar vmbo’

Bestuurders en docenten in het voortgezet onderwijs pleiten voor het verlengen van het vmbo met een extra, vijfde jaar. Minister Bussemaker is niet enthousiast.

De VO-Raad en de Stichting Platforms Vmbo schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat ze een extra jaar onderwijs willen om vmbo’ers net zo veel kansen te bieden als havisten en vwo’ers. Ze vinden vmbo’ers te jong om na het halen van hun diploma al een definitieve keuze te maken voor vervolgonderwijs in het mbo of elders. Paul Rosenmöller van de VO-raad: ‘Vmbo’ers zijn zestien, soms vijftien jaar, als ze naar dat grote ROC moeten.’

Beter samenwerken
Minister Bussemaker ziet meer in maatwerkonderwijs in plaats van standaard een jaar extra in het vmbo. Ze wil vooral dat vmbo- en mbo-scholen beter samenwerken en dat leerlingen zich in het eerste jaar van het mbo breed kunnen oriënteren. Bussemaker ontkent niet dat sommige leerlingen erg jong zijn als ze van het vmbo naar het vervolgonderwijs gaan. Maar, zo stelt ze, ‘aan de andere kant zijn er leerlingen die al hun hele leven de bouw in willen. Die moeten zo snel mogelijk een kans krijgen.’

Verkort
Een woordvoerder van de MBO Raad laat weten het idee voor een verlenging te omarmen. Eerder pleitte de MBO Raad al voor een samengaan van havo en vmbo. De raad gaat graag in gesprek om dat verder uit te werken. Opmerkelijk bij dit alles is dat veel vierjarige mbo-opleidingen de laatste jaren juist zijn verkort tot drie jaar.