Mbo-afgestudeerde gaat vaker direct werken

Jongeren die een mbo-studie hebben afgerond gaan vaker direct de arbeidsmarkt op. Het percentage gediplomeerden dat ervoor kiest verder te studeren is van 44 procent in 2010 gedaald naar 39 procent in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De cijfers van het CBS betreffen het schooljaar 2017/2018. In dat jaar stroomde 39 procent van de mbo-4-gediplomeerden direct door naar het hbo. In 2010 was dit nog 44 procent. In absolute zin is er overigens wel sprake van een toename: in 2018 maakten 23 duizend mbo’ers direct de overstap naar de hogeschool, in 2010 waren dit er 22 duizend.

Directe doorstroom

Een belangrijke nuancering is dat het hier gaat om directe doorstroom. Uit cijfers van de Vereniging Hogescholen (die actueler zijn dan die van het CBS) blijkt dat in het schooljaar 2018/2019 ruim 35.000 jongeren met een mbo-diploma een hbo-studie begonnen. In dit aantal zijn ook opgenomen de jongeren die kiezen voor een opleiding op Associate Degree niveau (in 2018/2019 ruim 6.000) en jongeren die niet direct na hun mbo-opleiding doorstromen. Deze studenten hebben een tussenjaar gehad of zijn uit een eerdere hbo-opleiding uitgestroomd.

Overstap hbo populairder bij jongens

Van de groep mbo-4-gediplomeerden koos in het schooljaar 2017/2018 ruim 41 procent van de jongens voor een hbo-opleiding. Bij de meisjes was dit ruim 37 procent. De aantrekkelijke arbeidsmarkt zorgt er echter voor dat veel jongeren kiezen om te gaan werken. In De Telegraaf zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad: ‘Niet iedereen heeft zin om nog eens vier jaar naar school te gaan. Het bedrijfsleven staat te springen om leergierige en handige mensen.’

Stapeling vooral door meisjes

Het CBS meldt ook dat jongeren tot 25 veelvuldig stapelen binnen het mbo. Ook als ze met een mbo-2 of -3-diploma al een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt hebben behaald, gaan veel mbo’ers door naar een mbo-opleiding van een hoger niveau. Meisjes doen dit wat vaker dan jongens. Na het behalen van een diploma op het tweede mbo-niveau tijdens het studiejaar 2017/2018, stroomde 64 procent van de meisjes tegenover 52 procent van de jongens door naar een hoger niveau.

Sectorkeuze

De onderwijscijfers van het CBS laten zien dat maar liefst de helft van de meisjes een opleiding volgde in de sector zorg & welzijn. Jongens kozen vooral voor opleidingen in de techniek (41 procent) of economie (38 procent). In totaal volgden op 1 oktober van het schooljaar 2017/2018 ongeveer 436 duizend jongeren tot 25 jaar een opleiding in het mbo.

Bekijk hier de cijfers van het CBS

Lees ook: Doorstroom mbo-hbo groeit verder door