MBO Brigade organiseert broedplaats over kwetsbare jongeren

Hoe kunnen scholen studenten die extra ondersteuning nodig hebben het beste helpen? Welke rol spelen partners als de gemeente hierbij? Over die vragen organiseert de MBO Brigade een broedplaats bij ROC Zadkine.

Sommige jongeren hebben wat extra ondersteuning nodig om met goed gevolg het onderwijs te doorlopen. Zo vragen leerlingen die uit het vso komen vaak om meer begeleiding. Ook kampen veel leerlingen met problemen in de thuissituatie, waardoor het onderwijs in de knel kan komen. Hoe kunnen scholen dit soort ‘kwetsbare jongeren’ het beste ondersteunen? Over die vraag organiseert de MBO Brigade op maandag 9 maart een broedplaats.

Flexibiliteit

Het bieden van extra ondersteuning aan kwetsbare jongeren vraagt van scholen veel flexibiliteit. Hoe organiseer je dat op een efficiënte manier? Welke externe partners betrek je daarbij? Welke rol spelen de gemeente, werkgevers of zorgpartijen? Tijdens de broedplaats worden dit soort vragen besproken. Het ROC Zadkine trapt af door de eigen aanpak te presenteren.

Inschrijven

De broedplaats staat open voor iedereen die betrokken is bij het onderwerp: voor mensen die hun vraagstukken in willen brengen, scholen die hun ideeën en goede voorbeelden willen delen en mbo-professionals die anderszins in het onderwerp geïnteresseerd zijn. Inschrijven kan via de site van de MBO Brigade.

Lees ook: ‘Gemeente moet regie over kwetsbare jongeren hebben’