MBO Brigade organiseert webinar over plaatsingsbeleid

Sinds de invoering van het toelatingsrecht in het mbo hebben veel scholen vragen over het plaatsingsbeleid. Wanneer mag je een numerus fixus hanteren? Moet je inderdaad iedereen aannemen die zich aanmeldt?

Over dit soort vragen organiseert de MBO Brigade op donderdag 24 maart 2022 een interactief webinar. Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van ervaringen over de omgang met numerus fixus en toelatingsrecht. De wet geeft scholen ruimte om een eigen toelatings- en plaatsingsbeleid op te stellen. Hierdoor ontstaat de behoefte aan kaders en good practices in de omgang met plaatsingsbeleid.

Bovenregionaal

Een voorbeeld is de case van Yuverta, een bovenregionaal  georganiseerde school. De wettelijke regels rondom numerus fixus zijn instellingsbreed opgesteld. Zodra geen plek meer is op locatie A, kan de student binnen de instelling worden doorverwezen naar locatie B. Pas wanneer alle beschikbare plekken zijn toegewezen, worden studenten op een wachtlijst geplaatst. Dit levert problemen op bij grote geografische afstanden tussen locaties van de instelling. Hoe kan Yuverta hiermee omgaan binnen de wettelijke kaders van numerus fixus?

Inschrijven

Deze en andere vraagstukken wil de MBO Brigade agenderen. Herken jij deze kwestie of heb jij een ander relevant vraagstuk rondom toelatingsbeleid dat je wil bespreken? Schrijft je dan in via dit formulier. Ook wie zelf geen casus heeft, is van harte welkom!

Lees ook: Aantal numerus fixus-opleidingen neemt af