MBO Card blijft en wordt uitgebreid

De MBO Card, de cultuurkaart voor mbo-studenten, blijft voorlopig in stand. Om het gebruik te stimuleren, krijgen studenten in een pilot budget op hun kaart toegevoegd.

Volgens minister Van Engelshoven kan het toevoegen van budget op de kaart een effectief middel zijn om het cultuuronderwijs in het mbo te versterken. Daarom wil de minister het komende jaar op drie scholen een pilot uitvoeren. In totaal zullen 1.500 mbo-studenten een MBO Card ‘geladen met budget’ krijgen. Met dit budget kunnen studenten culturele activiteiten ondernemen.

Evaluatie

Aanvankelijk was minister Van Engelshoven van plan te stoppen met de cultuurkaart voor mbo-studenten. Uit een evaluatie bleek dat studenten de kaart, in 2016 gestart, vooral gebruiken voor bioscoopbezoek. De doelstelling van de subsidie, de integratie van onderwijs en cultuur, wordt volgens het onderzoek onvoldoende gehaald. Reden voor minister Van Engelshoven om de stekker uit het project te halen. In plaats van een cultuurkaart stelde de minister voor het geld beschikbaar te stellen voor directe samenwerking tussen scholen en cultuurinstellingen, via de subsidieregeling ‘Cultuur met kwaliteit’. De Tweede Kamer ging hier echter massaal voorliggen. Via een motie van CDA-Kamerlid Harry van der Molen werd de minister opgeroepen de MBO Card in stand te houden.

Cultuureducatie

Nu blijkt dat de minister niet alleen de cultuurkaart wil behouden, maar deze ook wil uitbreiden met een betaalfunctie. Daarnaast wil de minister aanvullend jaarlijks 500.000 euro beschikbaar stellen voor het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. Met dit geld kunnen culturele instellingen, in samenwerking met scholen, culturele programma’s voor het mbo ontwikkelen. Het budget voor cultuur in het mbo loopt hiermee op 1,2 miljoen euro per jaar. CJP-directeur Walter Groenen is blij met het plan van de minister: ‘Wij zijn blij dat de minister ruimhartig kiest voor kunst en cultuur in het beroepsonderwijs. De MBO Card kan de verbinding slaan tussen wat er binnenschools gebeurt en wat de student in zijn vrije tijd doet. We zijn ook heel blij met de pilot, omdat we daarmee kunnen onderzoeken hoe we culturele ervaringen kunnen integreren in het onderwijs.’

Lees het verslag van een schriftelijk overleg over cultuuronderwijs in het mbo

Lees ook: Van Engelshoven trekt stekker uit MBO Card