Van Engelshoven trekt stekker uit MBO Card

Na vijf jaar komt er een einde aan de MBO Card. Uit een evaluatie blijkt dat de toegevoegde waarde van de CJP-kaart voor mbo-studenten te klein is. Minister Van Engelshoven wil meer directe samenwerking tussen culturele instellingen en mbo-scholen.

Sinds 2016 kunnen mbo-studenten gebruikmaken van de MBO Card, een CJP-kaart speciaal voor het mbo. Minister Bussemaker hoopte dat op deze manier meer mbo-studenten in aanraking zouden komen met cultuur. Uit een evaluatie van onderzoeksbureau Berenschot blijkt de kaart echter geen onverdeeld succes. Waar in het eerste jaar nog zo’n 160.000 studenten de kaart daadwerkelijk activeerden, is dat aantal gedaald naar zo’n 80.000. Voor studenten is het vooral een kortingskaart voor bioscoopbezoek. Al met al is, zo concludeert Berenschot, de toegevoegde waarde van de MBO Card in de huidige vorm beperkt.

Andere boeg

Terwijl Berenschot adviseert de kaart beter te gaan benutten, kiest minister Van Engelshoven ervoor het over een andere boeg te gooien. In een brief aan de Tweede Kamer betoogt zij dat de MBO Card er niet in geslaagd is om de integratie van cultuur en onderwijs voldoende te stimuleren. ‘Daarmee is de subsidiedoelstelling niet bereikt’, zo luidt de nuchtere conclusie. Daarom kiest zij ervoor te stoppen met de kaart. In plaats daarvan wil zij de beschikbare middelen voor cultuuronderwijs in het mbo op een andere manier inzetten.

Directe samenwerking

Vanaf 2021 stelt de minister geld beschikbaar voor directe samenwerking tussen culturele instellingen en mbo-scholen. Als voorbeeld noemt zij onder andere de samenwerking in Rotterdam tussen negen culturele instellingen en Zadkine. Binnen het al langer bestaande stimuleringsprogramma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, tot nu toe vooral actief in het primair onderwijs, wil zij ook ruimte creëren voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Jaarlijks wil zij hiervoor 500.000 euro beschikbaar stellen. Scholen en culturele instellingen kunnen met deze middelen samen projecten opzetten. Overigens was voor de MBO Card aanvankelijk jaarlijks een budget beschikbaar van 1 miljoen euro.

Lees ook: Cultuurkorting voor mbo-studenten