MBO Card: kunst en cultuur op maat

Met de MBO Card kunnen mbo-studenten vanaf januari 2016 met korting genieten van kunst en cultuur. Belangrijk, vindt CJP-directeur Walter Groenen. ‘Kunst en cultuur dagen je uit buiten je eigen kaders te kijken’.

Studenten met een MBO Card kunnen vanaf januari 2016 korting krijgen op museumbezoek, theatervoorstellingen en concerten. ‘Het mooie is dat instellingen speciale programma’s ontwikkelen die aansluiten op de belevingswereld van mbo’ers’, vertelt CJP-directeur Walter Groenen. ‘Goed voorbeeld daarvan is het Amsterdamse Museum van Loon. Daar komt regelmatig een groep studenten van het Hout & Meubileringscollege om de permanente expositie te bezoeken. Zij krijgen uitleg over allerlei meubels uit een grijs verleden, bijvoorbeeld over het materiaalgebruik. De studenten mogen zelfs onder de meubels gaan liggen, zodat ze zien wat voor verbindingen in een bepaalde periode gebruikelijk waren. Erg leerzaam, ook voor je gevoel van esthetiek. De studenten verruimen hun blik op de wereld, krijgen mogelijkheden aangereikt om hun vak nog tastbaarder, nog zintuiglijker te maken. Al die inzichten kunnen zij straks vertalen in hun opdrachten voor klanten.’

De helende werking van muziek
Ook op andere manieren kunnen kunst en cultuur een impact hebben op de dagelijkse praktijk waarin de studenten na hun diploma aan de slag gaan. Groenen: ‘Neem de zorg. Bij Alzheimerpatiënten heeft muziek echt positieve werking. Rustige muziek ontspant en maakt het zorgmoment herkenbaar: ik hoor deze muziek, dus ik kan dit en dit verwachten. Zoiets is toch prachtig om te weten als je in de zorg werkt. Met de MBO Card kun je vervolgens een hele wereld aan muziek ontdekken, zodat je in het verzorgingshuis niet je eigen muziek, met pompende beats, draait, maar iets meer toepasselijks.’

Culturele interesse
Vraag die wellicht bij criticasters rijst is of de mbo-student wel ‘iets met kunst en cultuur heeft’. Groenen ziet geen beren op de weg: ‘CJP heeft hier samen met Motivaction en Youngworks onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat veel mbo’ers er een smalle, traditionele definitie van cultuur op na houden. Daarbinnen is bijvoorbeeld klassieke muziek wel kunst & cultuur, maar ‘urban’ of ‘hip hop’ niet. Een student kan dus zeggen dat hij geen interesse in cultuur heeft, terwijl hij allerlei concerten bezoekt. De groep mbo’ers die “iets met cultuur heeft” is eigenlijk heel groot. Dit impliceert wel dat er nog wat missiewerk te verrichten is: we moeten laten zien dat cultuur en kunst heel breed mogen worden opgevat. Er valt zoveel te ontdekken en te genieten, voor iedereen!’

Scholen kunnen zich voor de MBO Card aanmelden op www.mbocard.nl.