MBO Raad gelooft niet in gratis zorgopleidingen

Het voorstel om het lesgeld bij zorgopleidingen af te schaffen krijgt geen steun van de MBO Raad. De belangenorganisatie van mbo-scholen hecht sterk aan de keuzevrijheid van studenten.

Het personeelstekort in de zorg is groot en neemt toe. In een verkiezingsmanifest pleit de beroepsvereniging van verplegenden en verzorgenden daarom voor het afschaffen van het les- en collegegeld bij zorgopleidingen. Op die manier hoopt de vereniging jongeren te stimuleren te kiezen voor een carrière als zorgverlener.

Keuzevrijheid

In een reactie geeft de MBO Raad aan geen voorstander te zijn van gratis opleidingen. Het belangrijkste argument daarvoor is dat de keuzevrijheid van studenten hierdoor zou afnemen. ‘Vrije studiekeuze is voor de MBO Raad een belangrijk uitgangspunt. Iedere student moet een opleiding kunnen kiezen die past bij zijn of haar kwaliteiten en voorkeuren en niet op basis van enkel een financiële prikkel.’

Stageplekken

Volgens de MBO Raad is het zinvoller om het aantal stageplekken in de zorg uit te breiden. Veel zorginstellingen beperken wegens werkdrukte het aantal stages. Ook de stagebegeleiding kan volgens de MBO Raad beter.

Reactie minister

Ook minister Robbert Dijkgraaf reageert weinig enthousiast op het voorstel voor gratis opleidingen. Het plan is volgens hem duur en weinig effectief. De sector doet er beter aan om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Vorig jaar maakte Dijkgraaf ook al duidelijk niets te zien in het verlagen van het lesgeld om studenten te trekken.

Krapte

Het pleidooi voor gratis zorgopleidingen maakt nog eens duidelijk dat Nederland staat te springen om goed opgeleide vakmensen. Dat geldt niet alleen voor de zorg, maar voor veel meer sectoren. De MBO Raad pleit dan ook voor maatregelen om meer jongeren te laten kiezen voor een beroepsopleiding.

Lees hier de reactie van de MBO Raad

Lees ook: Advies Asscher: lager lesgeld bij tekortberoepen