MBO Raad ondersteunt duurzame ontwikkelingsdoelen

De mbo-scholen sluiten zich aan bij de mondiale beweging om in 2030 zeventien ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ te behalen. De doelen hebben onder andere betrekking op sociale gelijkheid en duurzaamheid, maar ook op kwaliteitsonderwijs.

Tijdens de ledenvergadering van 13 mei heeft Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad, het ‘SDG Charter’ ondertekend. ‘SDG’ staat voor sustainable development goals. Het gaat bij deze doelstellingen onder andere om het bestrijden van mondiale armoede en honger, maar ook om het bevorderen van duurzaamheid, ‘waardig werk’ en goed onderwijs. Met het ondertekenen van het charter maakt het mbo onderdeel uit van de ‘SDG Community’.

Strategische koers

De MBO Raad wil haar leden aansporen een actieve bijdrage te leveren aan de doelstellingen. In de strategische koers van het mbo ‘Krachtig beroepsonderwijs 2030’ zullen de doelen ook een belangrijke plek krijgen. Volgens Frank van Hout is het belangrijk dat scholen een bijdrage leveren aan de doelen. ‘Door activiteiten te koppelen aan de doelstellingen zijn ze een krachtig communicatiemiddel naar stakeholders en de politiek’, aldus van Hout. ‘De MBO Raad zal haar leden verleiden een eigen visie te ontwikkelen.’ Goede voorbeelden van scholen die hiermee bezig zijn zal de MBO Raad gaan verzamelen.

Een plan

Volgens Maresa Oosterman, directeur van SDG Nederland, is het belangrijk dat jongeren zien dat er een plan is voor een duurzame en weerbare wereld: ’En dat ze de tools krijgen om daaraan te werken. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden delen dezelfde doelen. Daardoor wordt samenwerken makkelijker. Dat is goed, want zij kunnen niet zonder het MBO.’

In dezelfde ledenvergadering werd Adnan Tekin benoemd als nieuwe voorzitter van de MBO Raad. Tekin start zijn werkzaamheden op 1 juni.