MBO Raad: scholen doen veel voor kwetsbare jongeren

De mbo-scholen herkennen zich niet in het beeld dat scholen veel kwetsbare jongeren niet toelaten tot een opleiding.

Volgens de MBO Raad zijn er van de 180.000 jongeren die jaarlijks een mbo-opleiding starten zo’n 20.000 tot 30.000 als ‘kwetsbaar’ te definiëren. Met veel inspanning en creativiteit helpen de mbo-scholen deze jongeren op weg naar een diploma en een plek in de maatschappij. Bij een zeer kleine groep aspirant-studenten moet echter de conclusie getrokken worden dat ze niet ‘leerbaar’ of ‘schoolbaar’ zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren die heftige problemen veroorzaken binnen de school en onmogelijk te motiveren zijn voor een opleiding. De MBO Raad geeft het voorbeeld van twee jongens van 16 jaar die geschorst worden omdat ze medestudenten bedreigen. Om de andere leerlingen te beschermen moeten scholen soms concluderen dat leerlingen vanwege hun gedrag niet schoolbaar zijn.

Grenzen
De harde realiteit is volgens de MBO Raad dat sommige jongeren niet eindeloos in een opleiding gehouden kunnen worden: ‘De kern is dat er grenzen zijn aan wat een school voor deze jongeren kan betekenen.’ De MBO Raad vindt het wel van groot belang dat voor de kleine groep jongeren die niet terecht kan op het mbo ergens in de regio een plek gevonden wordt.

Op donderdag 9 oktober debatteert de Tweede Kamer over de mbo-scholen die kwetsbare jongeren zouden weigeren. Zie ook ons eerdere artikel hierover. En hier is de volledige reactie van de MBO Raad te lezen.

Foto: Claudia Otten