MBO Rijnland overweegt toch opening op 15 juni

Enkele weken geleden besloot mboRijnland om dit schooljaar geen regulier onderwijs op school meer te verzorgen. Maar nu het kabinet vanaf 15 juni mbo-onderwijs weer toestaat, overweegt de Leidse instelling toch om eerder vestigingen van de school te openen.

Op 22 april bracht mboRijnland het nieuws naar buiten dat de school dit studiejaar geen fysiek onderwijs meer zou verzorgen. De Leidse school volgde daarmee het voorbeeld van Zadkine (Rotterdam) dat ook had besloten pas na de zomervakantie weer regulier les op school te geven. Maar omdat het kabinet op 6 mei liet weten dat mbo-scholen vanaf half juni weer open mogen, kijkt mboRijnland opnieuw naar deze beslissing.

Haalbaarheid

‘Er wordt nu gekeken naar de haalbaarheid van lessen op school’, laat woordvoerder Pien van Buul weten. ‘De lessen zouden dan plaats moeten vinden tussen 11.00 uur en 15.00 uur om drukte in het openbaar vervoer te vermijden. Ook mag de bezetting van de gebouwen maximaal 20 procent zijn.’ Volgens Van Buul zijn er nog wel veel vragen: ‘Het zou voornamelijk gaan om het hervatten van praktijkonderwijs en het door laten gaan van examens voor alle studenten. Hoe gaan we dat regelen? Welke lessen worden er dan gegeven? En is het wel verantwoord?’

Strikte maatregelen

Net als op de meeste mbo-scholen vinden er op mboRijnland momenteel wel examens voor diplomakandidaten plaats. Hiervoor zijn strikte maatregelen genomen. Er wordt rekening gehouden met de 1,5 meter afstand en alle andere hygiënevoorschriften die gelden in coronatijd.

Zadkine blijft overigens bij het besluit om pas na de zomervakantie het regulier onderwijs weer op te starten.

Lees ook: Het mbo moet nog even geduld hebben