Mbo-school kan groter deel associate degree-opleiding verzorgen

Mbo-scholen krijgen de mogelijkheid om zelf een groter deel van een associate degree-opleiding te verzorgen. Een voorstel hiertoe van VVD-Kamerlid Duisenberg werd vanmiddag door de Tweede Kamer aangenomen.

Volgens het amendement kunnen mbo-scholen onder voorwaarden meer dan het aanvankelijk in de wet voorgestelde maximum van vijftig procent van de opleiding verzorgen. De indiener, Pieter Duisenberg van de VVD, denkt dat dit vooral belangrijk is voor mbo-opleidingen met een bepaalde specialisatie. Als de mbo-school een groter deel van de opleiding gaat verzorgen, moet dat in goed overleg met de hbo-instelling gebeuren. Het formele verzoek voor de uitzonderingsregeling moet ook gedaan worden door de hbo-school die de associate degree-opleiding verzorgt.

Op termijn zelfstandig?
Duisenberg hoopt dat met zijn amendement het aanbod van associate degree-opleidingen toeneemt. In een toegezegde monitor wordt nauwgezet de ontwikkeling van de opleiding gevolgd. Op termijn zouden wat Duisenberg betreft mbo-scholen ook zelfstandig associate degree-opleidingen moeten kunnen verzorgen. Hij wijst erop dat dit in het buitenland gebruikelijk is.

Het wetsvoorstel zelf werd met algemene stemmen aangenomen

Lees ook: Grotere rol mbo bij assciate degree-opleiding