Meer differentiatie bij eisen rond taal en rekenen

Het sleutelen aan de gewenste taal- en rekenniveaus gaat nog even door. Een nieuw wetsvoorstel introduceert de rekentoets 2A.

In 2010 leek de wereld nog simpel. Voor taal en rekenen werden referentieniveaus vastgesteld, die duidelijk maakten aan welke niveaus leerlingen moesten voldoen. Voor leerlingen in de entreeopleiding en mbo-niveau 2 en 3 gold het niveau 2F (waarin de ‘F’ staat voor fundament), op mbo-niveau 4 gold het niveau 3F.

Geen sinecure
Voorzien was dat het behalen van deze niveaus geen sinecure was. Het kost wat tijd om het algehele taal- en rekenniveau omhoog te krijgen. Speciaal voor het mbo geldt de afhankelijkheid van de onderwijs op het vmbo. Pas als dat onderwijs op orde is, kunnen de nieuwe eisen aan het mbo worden gesteld. Ondertussen is afgesproken dat de examens op het mbo pas gaan meetellen enkele jaren nadat dat op het vmbo het geval is. Voorlopig nog niet dus.

Doorstroomdiploma
Aanvullend wordt nu ook gepleit voor meer differentiatie bij de referentieniveaus. In een wetsvoorstel wordt de rekentoets op niveau 2A geïntroduceerd. Dit niveau ligt lager dan het gewenste niveau 2F, maar hoger dan 1F. Leerlingen in de entreeopleiding en op mbo-niveau 2 kunnen door een examen op niveau 2A te doen toch hun mbo-diploma behalen. Dit diploma geeft echter geen recht op doorstroming naar hogere mbo-niveaus. Het niveau 2A is bedoeld voor leerlingen die willen gaan werken. Wie toch wil doorstromen naar niveau 3, zal examen moeten doen op niveau 2F.

Pabo
Maar er komt nog meer differentiatie: voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (dyscalculie) komt er een aangepast niveau. Met de zogenaamde ER-toets kunnen deze leerlingen toch hun mbo-diploma behalen. Voor het doorstromen naar de Pabo is zo’n toets echter niet voldoende. Wie naar de Pabo wil, moet het reguliere rekenniveau 3R behalen. Het is mogelijk dat in de toekomst ook voor andere bacheloropleidingen deze eis gesteld gaat worden.

Meer weten over de niveaus 1F, 2A, 2F, 3F en 3ER? Kijk dan op de internetconsultatie voor het nieuwe wetsvoorstel.