Meer geld voor groen beroepsonderwijs vanaf 2019

De overheveling van de groene mbo-scholen naar het ministerie van Onderwijs zorgt voor een stijging van het budget voor de AOC’s van ongeveer twintig miljoen euro. Dit extra geld gaat ten koste van de bekostiging van de reguliere mbo-scholen.

Vanaf 1 januari 2019 wordt het groene mbo-onderwijs, verzorgd op de AOC’s, op dezelfde manier bekostigd als het reguliere mbo-onderwijs. Door het samenvoegen van de beide macrobudgetten verschuift er ongeveer twintig miljoen naar het groene mbo. In 2018 kregen de groene mbo-scholen al eenmalig 11 miljoen euro extra. Vanaf 2019 is de bekostiging volledig gelijkgetrokken, een oude wens van het groene mbo is hiermee in vervulling gegaan.

Cascade
Het is de bedoeling dat ook vanaf 1 januari de cascade-bekostiging in het mbo wordt afgeschaft. Deze vorm van bekostiging, waarbij de Rijksbekostiging per leerling afneemt naarmate een student langer op de instelling verblijft, wordt pas sinds 2015 gehanteerd. Omdat deze vorm van bekostiging het stapelen van opleidingen zou afremmen, is in het regeerakkoord afgesproken de cascade af te schaffen. Dit gebeurt niet via wetgeving, maar via een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Web. Via een zogenaamde ‘voorhang’-procedure kan de Tweede Kamer hier wel zijn mening over geven. Het lijkt erop dat de Tweede Kamer akkoord gaat met het afschaffen van de cascade, gezien het verslag van het schriftelijk overleg. Als de Tweede Kamer toch een wetswijziging wil, moet dit voor maandag 24 september zijn aangegeven.

Lees ook: Cascadebekostiging al weer na drie jaar ter ziele