Meer geld voor leerbanen in drie sectoren

Vanaf volgend jaar wordt het voor praktijkleren beschikbare subsidiebedrag opgehoogd met ruim € 10 miljoen. Het extra bedrag is bedoeld voor leerbanen in drie specifieke sectoren.

De tien miljoen extra is in het bijzonder bedoeld voor leerbanen (bbl-plekken) in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Bedrijven in deze sectoren kunnen bovenop de reguliere subsidie voor bbl-plekken extra geld krijgen.

Motie-Heerma

Als tegemoetkoming in de personeelskosten kunnen bedrijven per bbl-plek aanspraak maken op een subsidie van ongeveer € 2.700. De Tweede Kamer nam begin dit jaar een motie-Heerma aan, waarin de regering werd opgeroepen extra geld beschikbaar te stellen voor leerbanen in de genoemde sectoren. Met deze regeling, die al geldt vanaf het komende schooljaar, geeft minister Van Engelshoven uitvoering aan de motie. Het totaal beschikbare bedrag voor de subsidieregeling praktijkleren wordt daarmee ongeveer € 210 miljoen. Eerder dit jaar was er nog sprake van een mogelijke bezuiniging van € 20 miljoen op de subsidieregeling. Door ingrijpen van de Tweede Kamer ging die bezuiniging niet door.