Meer informatie leidt tot betere studiekeuze

Als jongeren meer informatie krijgen over hun carrièrekansen na een opleiding, kunnen zij een betere studiekeuze maken. Er moet meer aandacht komen voor het arbeidsperspectief van opleidingen.

Dat betoogt Didier Fouarge, hoogleraar arbeidseconomie in Maastricht, in zijn inaugurale rede. Volgens Fouarge blijkt uit onderzoek dat jongeren gevoelig zijn voor signalen over arbeidsmarktkansen van opleidingen. Met name het signaal ‘slecht’ heeft effect. Jongeren kiezen liever voor een studie met een redelijk arbeidsmarktperspectief dan voor een studie met een slecht perspectief, ook als de laatste studie hen meer interesseert.

Betere voorlichting
Volgens Fouarge moet er daarom meer gedaan worden aan voorlichting over arbeidsmarktkansen. De overheid moet volgens de hoogleraar investeren in arbeidsmarktinformatie en ervoor zorgen dat jongeren leren hiermee om te gaan. Ook in het onderwijs moet meer aandacht worden besteed aan het arbeidsperspectief dat bepaalde opleidingen bieden.

Middensegment
In zijn rede heeft Fouarge kritiek op de geluiden dat het middensegment onder druk staat door robotisering. Fouarge: ‘Er wordt vaak laatdunkend gedaan over het mbo en dat geeft een negatief signaal aan jongeren en hun ouders.’ De vraag naar banen in het middensegment blijft volgens de hoogleraar juist groot. Er is slechts sprake van relatieve krimp: de vraag naar hoogopgeleiden stijgt sneller.

Soft skills
De nieuwe hoogleraar wijst er in zijn rede ook op dat het belang van soft skills, zoals probleemoplossend vermogen en samenwerken, toeneemt. Deze vaardigheden zouden meer aandacht moeten krijgen in het onderwijs.

Lees hier de volledige rede van Didier Fouarge

Lees ook: ‘Banen verdwijnen niet door robots’