SBB: ‘Banen verdwijnen niet door robots’

Een groot aantal mbo-studenten wordt opgeleid voor werk dat gaat verdwijnen, stelt accountant Deloitte. Maar Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) meent dat dit een onterecht doemscenario is.

Volgens het rapport van Deloitte volgt meer dan veertig procent van de mbo-studenten een opleiding voor werk dat op korte termijn door robots wordt overgenomen. Het gaat met name om opleidingen in de commerciële, financiële en administratieve sector. Het bureau noemt het opvallend dat het aantal studenten dat een opleiding in een van deze sectoren volgt niet afneemt. Het bureau concludeert dat meer transparantie over baankansen en een betere begeleiding tijdens de opleiding nodig is om mbo-studenten een goede studiekeuze te laten maken.

Keuzedelen
SBB-vice-voorzitter Michaël van Straalen vindt het scenario van Deloitte niet realistisch en ziet juist kansen. ‘Delen van het werk veranderen weliswaar, maar lang niet alle beroepen verdwijnen als geheel. Sommige taken kunnen nu eenmaal niet worden geautomatiseerd.’ Hij vervolgt: ‘Dat robots delen van het werk overnemen betekent dat de mbo-student nieuwe, andere taken onder de knie moet krijgen. Juist daarom zijn de keuzedelen waarmee we bijna realtime op ontwikkelingen inspelen, zo’n uitkomst.’

Tekort
Onlangs analyseerde SBB samen met UWV de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Veel branches gaven toen aan dat het middenkader op mbo-niveau voor de toekomst behouden blijft. Met name zorg, handel en techniek bieden goede mogelijkheden voor werk. In de sector techniek, waar robotisering een grote rol speelt, bestaat zelfs een tekort aan vakkundig personeel.

Lees ook: ‘Arbeidsmarkt zal niet volledig polariseren’

Foto: Free-images/Sasan Saidi