Microcredentials, leeruitkomsten en het NLQF

Het NLQF is een schakel in het grote geheel van instrumenten die een bijdrage kunnen leveren aan leven lang ontwikkelen (LLO). In deze blog bespreek ik hoe microcredentials en het NLQF samen LLO voor iedereen toegankelijker kunnen maken.

De ministeries van OCW, SZW en EZK nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het LLO-beleid. Het doel van dit beleid is om iedereen in Nederland de kans te geven zich professioneel te blijven ontwikkelen. Dit hebben de ministeries ook zo verwoord in twee brieven (OCW, SZW) over Leven Lang Ontwikkelen. In deze tijd van vergrijzing, snelle technologische veranderingen en arbeidsmarktkrapte is LLO noodzaak. Bijvoorbeeld voor een switch naar een andere sector, voor het doorgroeien in de loopbaan of voor het behoud van de huidige baan.

Microcredentials

Het beeld dat je met één diploma klaar bent voor de rest van je leven klopt niet meer. Dat maakt ook dat formele diplomering in LLO minder belangrijk is. Het bijscholen en omscholen op losse onderdelen is voor werkenden veel belangrijker. Het aanbod moet flexibel zijn en aansluiten bij de situaties van volwassenen. Zij combineren het ontwikkelen immers met werk en privé. Microcredentials kunnen hierbij helpen.

Leeruitkomsten

Microcredentials certificeren de uitkomsten van kleine leerervaringen, zoals een cursus of korte opleiding, gekoppeld aan credits om de omvang te laten zien. Het is een flexibele en gerichte manier om mensen te helpen de nodige kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Microcredentials worden beschreven in leeruitkomsten en kunnen daardoor gekoppeld worden aan het NLQF. Door te werken met één gemeenschappelijke taal wordt het makkelijker om de opbrengsten van informeel leren te verbinden met non-formeel leren en formeel leren. Hierdoor krijgen werkenden en werkzoekenden meer grip op hun loopbaan. Ook wordt het voor werkgevers makkelijker om met werknemers afspraken te maken over aanvullende scholing. Ook opleiders zijn gebaat bij waardering en erkenning van het niveau en omvang van hun aanbod. Het vergroot de maatschappelijke waarde voor werkenden en werkzoekenden.

Pilots

Op dit moment lopen er rond microcredentials verschillende pilots in Nederland. Op initiatief van het ministerie van Onderwijs is een regiegroep gestart met de verkenning van het gebruik van microcredentials die herkenbaar en aantrekkelijk zijn voor werkgevers en werknemers. De betrokkenheid van het werkveld is nodig om microcredentials effectief in te zetten voor dagelijkse scholingsvragen en voor een inclusieve arbeidsmarkt. Van belang is om dit te doen vanuit gemeenschappelijke kaders, waaronder het NLQF.

Tijs Pijls is managing consultant bij CINOP en programmadirecteur van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF. Lees hier zijn andere blogs over het NLQF