Microcredentials, leeruitkomsten en het NLQF

Het NLQF is een schakel in het grote geheel van instrumenten die een bijdrage kunnen leveren aan leven lang ontwikkelen (LLO). In deze blog bespreek ik hoe microcredentials en het NLQF samen LLO voor iedereen toegankelijker kunnen maken. De ministeries … Lees verder

NLQF als LLO-stimulans voor praktisch geschoolden

COLUMN | Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) biedt praktisch geschoolden een kans om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het NLQF is een raamwerk dat kwalificaties rangschikt op basis van niveau. Hierdoor is het eenvoudig om de waarde van diploma’s … Lees verder

NLQF en arbeidsmobiliteit: de sleutel tot loopbaansucces 

In een snel veranderende arbeidsmarkt is het hebben en behouden van de juiste kwalificaties erg belangrijk. Het is de ambitie van mbo-scholen om hierin een belangrijke rol te spelen. In de uitwerking van de Onderwijsagenda LLO staat dat de rol van … Lees verder