Minister herkent zich niet in zorgen over passend onderwijs

Minister Bussemaker herkent zich niet in het beeld dat het mbo de begeleiding van zorgleerlingen niet op orde heeft. Een wetsvoorstel dat leerlingen een toelatingsrecht tot het mbo geeft is inmiddels in voorbereiding.

Opnieuw zijn er signalen dat het passend onderwijs in het mbo nog niet is wat het zou moeten zijn. Volgens een artikel in de Volkskrant bieden veel mbo-scholen zorgleerlingen niet de begeleiding die ze nodig hebben. De Volkskrant heeft hiervoor gesproken met studenten, ouders en andere betrokkenen. Ook kinderombudsman Marc Dullaert hoort vanuit het mbo verontrustende signalen. Jongeren met leerproblemen zouden geen goede begeleiding krijgen.

Klachten
Het JOB laat eveneens weten dat het passend onderwijs nog niet bij alle scholen goed uit de verf komt. Het afgelopen kalenderjaar zijn er zo’n 200 klachten binnengekomen die op de een of andere manier met passend onderwijs te maken hadden. Een groot deel betrof de begeleiding van zorgleerlingen, andere klachten gingen over het niet aannemen van leerlingen of een te strenge intakeprocedure.

Verzwijgen
Het Netwerk Ouderinitiatieven verzamelde deze zomer twintig verhalen van jongeren die vanwege hun beperking werden geweigerd op een mbo-opleiding. Bijvoorbeeld een slechtziende jongere die niet mocht deelnemen aan de opleiding juridische dienstverlening omdat de school niet de hulp kan bieden die deze jongere nodig heeft. Ook moesten sommige jongeren de opleiding verlaten, omdat de school niet de begeleiding kon geven die ze in de intake had toegezegd. Het gevolg is dat sommige zorgleerlingen hun beperking verzwijgen, uit angst niet aan de opleiding te worden aangenomen.

Maatschappelijke opdracht
Vanuit de mbo-scholen is er niet altijd begrip voor de zorgen: is 200 klachten op 100.000 aannames per jaar wel zo veel? Minister Jet Bussemaker herkent zich evenmin in de verhalen die uit de rondvraag naar voren komen. De minister vindt wel dat ouders meer betrokken moeten worden bij het passend onderwijs van hun kind. Ook is er een wet in de maak die studenten het recht geeft om te worden toegelaten tot een mbo-opleiding. De minister vindt het onaanvaardbaar dat jongeren om onduidelijke redenen niet aan een opleiding kunnen beginnen. Scholen hebben een maatschappelijke opdracht, stelde de minister al een aantal maanden geleden. Ook de MBO Raad neemt het op voor de scholen. ‘Soms blijkt dat jongeren, ook die met een beperking, irreële verwachtingen hebben. Als bij de intake blijkt dat de mogelijkheden in het gekozen beroep te beperkt zijn, bieden ze deze jongere een alternatief,’ aldus een woordvoerder.

foto: freeimages.com/Alexander Redmon