Minister houdt vast aan bindend studieadvies

Alle mbo-leerlingen hebben in hun eerste studiejaar recht op een voortgangsgesprek dat uitmondt in een bindend studieadvies. Een eventueel negatief advies mag voor de student nooit een verrassing zijn.

Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief gaat de minister nader in op het wetsvoorstel dat leerlingen een wettelijk toelatingsrecht voor mbo-opleidingen geeft. Zo’n toelatingsrecht heeft de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer, maar niet van de MBO Raad. Voor de minister hangen het toelatingsrecht en het bindend studieadvies nauw met elkaar samen: ‘Met het toelatingsrecht worden gelijke kansen geboden aan iedere student met de juiste vooropleiding, maar de student moet deze kansen ook pakken.’

Wegstuurmiddel
Vlak voor de zomer bleken er in de Tweede Kamer stevige bezwaren te leven tegen het verplichte studieadvies in het eerste schooljaar. Diverse partijen spraken over een ‘wegstuurmiddel’. Volgens minister Bussemaker hoort zo’n studieadvies echter bij een serieuze studiebegeleiding. Zij verwacht dat scholen zorgvuldig zullen omgaan met het advies en put hoop uit de goede ervaringen die bij de entreeopleiding zijn opgedaan met het studieadvies.

Regeldruk
De administratieve lasten van het wetvoorstel lijken mee te vallen. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft regeldrukwaakhond Actal zich gebogen over het voorstel. De administratieve lasten, die met name betrekking hebben op de afstemming tussen mbo-school en toeleverende vo-scholen, zijn volgens Actal goed in beeld gebracht. Wel wordt geadviseerd het wetsvoorstel pas in werking te laten treden op het moment dat de informatiesystemen goed op orde zijn. Dat zal pas vanaf 1 augustus 2018 het geval zijn. Maar de vroege aanmelddatum, het studiekeuzeadvies en het toelatingsrecht kunnen wat de minister betreft al vanaf 1 augustus 2017 ingevoerd worden.

Dit najaar zal de Tweede Kamer het wetsvoorstel over vroegtijdige aanmelding em toelatingsrecht behandelen.

Lees ook: ‘Toelatingsrecht maakt einde aan vage afwijzingen’