‘Toelatingsrecht maakt einde aan vage afwijzingen’

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een einde maken aan ‘schimmige toelatingsprocedures’ en ‘vage afwijzingen’ op het mbo. Een wettelijk toelatingsrecht biedt helderheid voor studenten.

Het wetsvoorstel dat studenten met de juiste vooropleiding een toelatingsrecht op het mbo geeft, kan op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. Volgens Rik Grashoff (GroenLinks) is het toelatingsrecht geen gunst maar een bestaand recht, dat nu wordt vastgelegd. Dit recht is echt nodig, want er worden leerlingen om onduidelijke redenen geweigerd, stelt Tanja Jadnanansing (PvdA). ‘Kwetsbare’ leerlingen worden hiermee beschermd, vinden ook Tjitske Siderius (SP) en Paul van Meenen (D66).

Kanon
Volgens minister Bussemaker versterkt het toelatingsrecht inderdaad de positie van studenten. Voor zelfregulering is het volgens de minister te laat. De klachten zijn niet van vandaag of gisteren. Omdat scholen verzuimd hebben zelf het probleem op te lossen, is een wettelijk toelatingsrecht nodig. Dit is niet als het schieten met een kanon op een mug: de omvang en de hardnekkigheid van het probleem rechtvaardigen een wettelijk recht. Op die manier komt er een einde aan schimmige toelatingsprocedures en vage afwijzingen.

‘Wegstuurmiddel’
Meer aarzelingen zijn er over een bindend studieadvies in het eerste studiejaar. Minister Bussemaker ziet dit advies als een logisch onderdeel van goede studiebegeleiding. Ervaringen bij de entreeopleiding wijzen uit dat dit goed werkt. Maar partijen als D66, GroenLinks en SP interpreteren het advies als een ‘wegstuurmiddel’. Rik Grashof: ‘Het is onmogelijk om al na vier maanden te constateren dat iemand kansloos is op een opleiding. Daar geloof ik gewoon geen bal van.’ Minister Bussemaker wijst er echter op dat bij de entreeopleiding, waar het verplichte studieadvies al bestaat, maar weinig negatieve adviezen worden gegeven. Volgens haar is een studieadvies ‘niet een manier om een student weg te sturen’. Paul van Meenen ziet dat heel anders: ‘We stappen af van selectie aan de poort, maar gaan nu direct na de poort selecteren’.

Administratieve lasten
Een deel van de Kamer vraagt zich ook af wat de wet betekent voor de administratieve lasten van de scholen. Op verzoek van de Kamer gaat de administratiewaakhond Actal hier een advies over schrijven. Consequentie hiervan is dat de Tweede Kamer pas na de zomer over de wet zal stemmen. De invoeringsdatum wordt daarom naar alle waarschijnlijk verlaat naar 1 januari 2018.

Lees ook:
Toelatingsprocedure op mbo-scholen kan beter
Studenten steunen wettelijk toelatingsrecht
Verzet tegen wettelijk toelatingsrecht