Minister roept lokale overheden op meer stageplekken aan te bieden

Minister Ingrid van Engelshoven roept in een brief gemeenten, provincies en waterschappen op zoveel mogelijk stageplekken voor mbo-studenten aan te bieden. ‘Als samenleving hebben wij deze jongeren op de arbeidsmarkt hard nodig.’

Een groeiend aantal studenten heeft moeite hun studie af te ronden doordat zij geen stageplek kunnen vinden. Lastig voor de jongeren, maar ook problematisch voor de samenleving. Na de coronacrisis dreigt er in diverse sectoren een tekort aan gediplomeerd personeel. Het creëren van voldoende stageplekken is dan ook hard nodig.

Publieke sector

Volgens de minister is het belangrijk dat instellingen in de publieke sector hun verantwoordelijkheid nemen voor het aanbieden van stages en leerbanen. Door de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken, gaan veel stageplekken niet door. De minister vindt dat jammer en onnodig: ‘Na negen maanden ervaring met thuiswerken kan het niet langer zo zijn dat het aanbieden van een stageplaats puur en alleen niet gebeurt omdat de begeleiding op afstand dient plaats te vinden.’

Creatieve oplossingen

In de brief, die minister Van Engelshoven samen met SBB geschreven heeft, roept de minister de lokale overheden op creatieve oplossingen te bedenken. Adviseurs van SBB kunnen hierbij de helpende hand bieden: ‘SBB-adviseurs kunnen met u meedenken over creatieve oplossingen, van twee studenten op één stageplek tot, wanneer u niet alle werkprocessen kan bieden, een afspraak met de school en SBB dat de student ten minste voor een deel van de te leren werkprocessen bij u terecht kan.’

Handreiking

Het aanbieden van een stageplek op afstand stelt andere eisen aan de begeleiding. Om werkgevers hierbij te helpen ontwikkelde SBB een handreiking voor het begeleiden van mbo-studenten die thuiswerken. De handreiking is hier te vinden.

Lees de brief van minister Van Engelshoven en SBB aan lokale overheden

Lees ook: Actieplan stages en leerbanen: tekort blijft groot