Actieplan stages en leerbanen: tekort blijft groot

Het stagetekort in het mbo blijft zorgen baren. Een half jaar na de lancering van het actieplan ‘Stages en Leerbanen’ is er nog een tekort van zo’n 19.000 banen. Eind augustus waren dat er 21.000.

Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van het SBB-actieplan. Uit de rapportage blijkt dat de stagemarkt volop in beweging is. Zo maken veel leerbedrijven gebruik van de mogelijkheid om de erkenning uit te breiden naar andere sectoren. Mede hierdoor zijn zo’n 5.000 extra leerplekken gecreëerd. Maar er zijn ook weer nieuwe tekorten opgedoken. Per saldo is het stagetekort sinds augustus gedaald van 21.000 naar 19.000.

Randstad

De grootste tekorten zijn nog steeds te vinden in de Randstad. Sectoren die het zwaar hebben zijn zorg & welzijn, de luchtvaartdienstverlening en de financieel-administratieve opleidingen.

Discriminatie

In de brief aan de Tweede Kamer over het stagetekort gaat minister Van Engelshoven ook uitgebreid in op de zorgen van de Kamer over stagediscriminatie. Om iets te doen aan dit hardnekkige probleem lanceert de minister dit najaar een campagne aan om het bewustzijn bij studenten, scholen en werkgevers te vergroten. Ook komt er een ‘centraal digitaal platform’ met informatie over stagediscriminatie. Daarnaast komt er ook een kennispunt ‘Gelijke kansen, Diversiteit en Inclusie’. Dit ‘GKDI’ moet scholen gaan ondersteunen bij het bevorderen van kansengelijkheid.

Stagematching

De minister geeft ook uitvoering aan een plan van haar partijgenoot Paul van Meenen. In dit plan wordt de school verantwoordelijk voor de plaatsing van studenten op hun eerste stageplek. In de jaren 2021-2023 zal het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) deze pilot uitvoeren. Niet alle door Kamerleden gelanceerde ideeën om iets te doen aan stagediscriminatie worden uitgevoerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor het idee voor een speciale app. Volgens de Kamerleden Van den Berge (GroenLinks) en Kuik (CDA) zou zo’n app handig zijn bij het melden van een vermoeden van stagediscriminatie. De minister vindt zo’n app echter geen goed idee, omdat deze niet dagelijks gebruikt zal worden. De minister wil evenmin een diversiteitscoach in het mbo verplichten. Dit idee werd vorig jaar door het GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge gelanceerd. Volgens de minister is het wel belangrijk dat op iedere mbo-school voldoende kennis aanwezig is over diversiteit en inclusie. Het kennispunt GKDI kan daarbij nuttige diensten bewijzen.

Lees ook: Stagetekort treft vooral Zorg, Veiligheid en ICT