Minister Slob: uitstel start lerarenregister

Minister Slob schuift de start van het lerarenregister op de lange baan. De invoeringsdatum wordt uitgesteld om leraren de kans te geven zelf het voortouw te nemen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Slob dat het lerarenregister alleen een succes kan worden als leraren vertrouwen hebben in het register. Een gesprek met de 24 afgevaardigden van de Deelnemersvergadering (het ‘registerparlement’, zie foto) maakte hem duidelijk dat dit nog een grote klus is. Op verzoek van het registerparlement wordt dan ook de invoeringsdatum van 1 augustus 2018 naar achteren geschoven. De leraren krijgen zo meer tijd om de kwaliteitskaders voor het register – zoals de herregistratiecriteria – vast te leggen. Volgens Slob moet de beroepsgroep ‘zijn eigen groeiproces kunnen doormaken’. Wat dit voor de totaalplanning van het register betekent, is onhelder. De minister schrijft dat de planning afhankelijk is van het proces dat de afvaardiging uitwerkt.

Draagvlak
In de brief noemt minister Slob het lerarenregister ‘een waardevol instrument’. Het register kan leraren helpen om zich gedurende hun loopbaan te blijven ontwikkelen. In het regeerakkoord wordt het register ook omarmd, maar alleen onder de voorwaarde dat er draagvlak bij de leraren is. In een recent advies van de Onderwijsraad wordt gepleit voor een eenvoudig register. Volgens Slob is het aan de leraren om te bepalen wat er met het advies van de Onderwijsraad gebeurt.

Verkiezingsuitslag geldig
Met de herstart van het lerarenregister krijgt het registerparlement (de afvaardiging) de centrale rol. De rol van de Onderwijscooperatie is volgens Slob het ondersteunen van de Deelnemersvergadering. Vorige week bleek dat de juridische bezwaren tegen de verkiezing van het registerparlement geen stand houden: de voorzieningenrechter bepaalde dat de verkiezingsuitslag geldig is.

Lees ook: Eerste Kamer steunt wetsvoorstel lerarenregister

Geplaatst op 4 december 2017 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Alles over World Skills Kazan

 

Special internationalisering