‘Minister stuurde niet op mislukken Rotterdamse mbo-colleges’

De totstandkoming van kleinschalige mbo-colleges is niet mislukt door actieve bemoeienis van het ministerie van Onderwijs. Dat schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer.

Het mislukken van de opsplitsing van de Rotterdamse mbo-scholen Albeda en Zadkine in kleinschalige mbo-colleges blijft de gemoederen bezighouden. Volgens een uitgebreid onderzoek van onderwijsjournalist Ronald Buitelaar zou het plan op het laatste moment niet zijn doorgegaan omdat het ministerie van Onderwijs er geen heil in zag. Reden voor Kamerleden om minister Bussemaker om opheldering te vragen.

Volledig beeld
In haar reactie schrijft de minister dat het artikel van de onderzoeksjournalist een heldere beschrijving en een vrij volledig beeld geeft van de gebeurtenissen. De Rotterdamse scholen hebben volgens haar altijd met de beste intenties geprobeerd het mbo in Rotterdam te herschikken.

Intern proces
Belangrijk punt is volgens de minister altijd geweest de financiële haalbaarheid van zelfstandige colleges. Omdat de financiële positie van beide Rotterdamse mbo-scholen niet florissant was, maakte de minister zich daarover zorgen. Maar van actieve bemoeienis met de uitkomst van het traject is volgens haar geen sprake geweest: ’de suggestie dat vanuit mijn ministerie bewust op de uitkomst van het traject zou zijn gestuurd wijs ik categorisch van de hand. Zoals ik eerder aan uw Kamer schreef, is de besluitvorming hierover wat mij betreft een intern proces, waarbij mijn departement dientengevolge geen sturende rol heeft aangenomen.’

Lees ook: Waarom Rotterdam geen mbo-colleges kreeg