Minister wil in gesprek met scholen over salariëring docenten

Minister Van Engelshoven wil in gesprek met de mbo-scholen over de inschaling van mbo-docenten. Zij wil weten of de afspraken uit het Convenant Leerkracht uit 2008 zijn nagekomen.

Dat schrijft minister Van Engelshoven in haar antwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Kwint en Van Meenen. De Kamerleden stelden vorige week vragen naar aanleiding van een onderzoek van het Platform Medezeggenschap MBO. Uit dit onderzoek blijkt dat veel mbo-docenten worden betaald volgens de laagste salarisschaal (LB). Dit terwijl in het Convenant Leerkracht uit 2008 was afgesproken dat meer docenten in de hogere salarisschalen zouden komen.

Vervolgacties

In haar antwoorden wijst de minister erop dat de doorvertaling van de afspraken uit het Convenant Leerkracht in principe een verantwoordelijkheid is van individuele scholen. Toch wil zij graag in gesprek gaan met de MBO Raad en de vakbonden over de uitkomsten van het onderzoek. Uit dat gesprek moet blijven of de ambities uit het convenant zijn behaald. Als dat niet het geval is, wil zij weten wat daarvoor de reden is. De minister constateert met het Platform dat het aantal docenten in loonschaal LB is toegenomen, terwijl het aantal docenten in de hogere schalen (LC en LD) juist is afgenomen. ‘In het gesprek zal duidelijk moeten worden wat de reden hiervan is. Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg, zal bezien worden welke vervolgacties nodig zijn’, zo schrijft de minister.

Reserves

Hoewel de minister geen directe link ziet tussen de inschaling van docenten en de financiële reserves van mbo-scholen, laat zij wel onderzoek doen naar deze reserves. Zij wil dat de sector de reserves beter in verhouding brengt met de risico’s die er zijn, ‘om zo te voorkomen dat mbo-instellingen grotere reserves aanhouden dan nodig’. Nog voor de behandeling van de Onderwijsbegroting zal de minister de Tweede Kamer informeren over de financiële posities van de mbo-scholen.

Lees hier de brief van minister Van Engelshoven

Lees ook: ‘Te veel mbo-docenten in laagste salarisschaal’